Musikkteknologi

STUDIESTED: Tromsø
Studio4.jpg-Studiekatalog-380px-

Studiet er spesielt rettet mot søkere som ønsker å fordype seg i moderne innspillingsteknikk og musikkproduksjon, og som ønsker å gjøre en karriere innen musikkproduksjon og studioarbeid.

Facts

Duration:2 Semester
Location: Tromsø
Credits (ECTS):30
Qualification:
Admission requirements:Høgere utdanning med min. 90 sp musikk eller tilsvarende
Application deadline: 15. april
Application code:8023
Apply

Det vil bli gitt undervisning i de praktiske muligheter som bruk av musikkteknologi gir utøvende musikere. Omfatter bruk av datamaskiner ved fremføring av musikk, til komponering og som lydkilder og instrumenter.

Ulike innspillingsformer som innspillinger av band med moderne flersporsteknikk, klassiske innspillinger med moderne flersporsteknikk, location- og liveinnspillinger. Innspilling av konserter, band og ensembler tilknyttet skolen virksomhet.

Redigering, miksing og ferdigstillelse av opptak

Studentene skal tilegne seg grunnleggende kunnskaper og forståelse

  • for teknikker som benyttes ved innspilling av moderne klassisk og rytmisk musikk
  • om bruk av musikkteknologi i utøvende musikk og databaserte komposisjoner
  • av teorien bak lydteknikk og musikkteknologi 

Studentene skal gjennom praktisk arbeid utvikle sine ferdigheter for å

  • kunne gjennomføre innspillinger og ferdigstille disse
  • kunne benytte aktuell teknologi i komposisjoner og utøvende musikk

Høgere utdanning med minimum 90 sp musikk

eller

høgere utdanning med min 60 sp musikk, opptaksprøve og intervju. Opptaksprøven omfatter innlevering av egne opptak (minimum 5 opptak med samlet varighet på 15 minutter i ulik form og besetning)

Studiet er adgangsregulert.

Oppstart av studiet er avhengig av tilstrekkelig antall studenter.

Det legges opp til en kombinasjon av seminarbasert og konsentrert teoriundervisning i grupper kombinert med individuelle praktiske øvelser i studio. Individuell veiledning.

Det forventes en betydelig egeninnsats og selvstendig arbeid alene eller i mindre grupper. Studenten må bl.a. delta i opptak av medstudenter i ulike opptaks- og konsertsammenhenger. Det gis muligheter til å observere og assistere under reelle kommersielle innspillinger.

Studenten må føre oversikt/logg/beskrivelser av praktisk utført opptaksarbeid

Obligatorisk arbeidskrav som må være godkjent av faglærer før kandidaten kan gå opp til eksamen:

Innlevering av en oversikt/repertoarliste over gjennomførte prosjekter og opptak.

Fire oppgaver/opptak med tilhørende beskrivelse skal godkjennes av faglærer.

Eksamen består av innlevering av en praktisk prosjektoppgave/lydopptak med påfølgende muntlig presentasjon.

Studentene gjør alene eller i grupper innspillinger og miks med et repertoar og ensembler som skal godkjennes av faglærer. Det skal være innspillinger med minst to ensembler, hvorav ett klassisk og ett rytmisk/ alternativt egne komposisjoner der studenten benytter musikkteknologi. Klassisk opptak må ha en varighet på minimum 10 minutter og rytmiske bestå av minst to komposisjoner. Det skal legges ved en skriftlig beskrivelse av arbeidet. Lydopptak og beskrivelse sendes til sensor i forkant av muntlig presentasjon. I den muntlige presentasjonen skal kandidaten forsvare og drøfte lydopptaket og skriftlig beskrivelse.

Individuell vurdering der karakteruttrykket er Bestått/Ikke bestått

Opptak av ulike ensembler og arbeid i studio.

Norsk. Litteratur kan foreligge på engelsk.

Musikkarbeider.


Bli student ved UiT!Contact

Arne-Elvemo.jpg

Arne Elvemo


Rådgiver
Phone: +4777660583 Mobile: 926 01 458 arne.elvemo@uit.no