Kjemi - bachelor

Duration: 3 År

Kjemi - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Vil du løse samfunnsutfordringene innen miljø, klima og helse – studer kjemi i et fremragende fagmiljø. Kjemikere er sentralt i utvikling av bærekraftige materialer for å erstatte dagens plastikk, nye legemidler for å bekjempe antibiotika resistens og kunnskap om miljøforurensinger. Vi har et aktivt og inkluderende studentmiljø!

Questions about the study
Profilbilde Renate Lie Larsen
Renate Lie Larsen

Senior executive officer, student administration, purchaser, Department of Chemistry,


Ansatte-IK---Luca-Frediani
Luca Frediani

Professor, Theoretical and computational Chemistry


Alt rundt oss er molekyler satt sammen av omtrent hundre grunnstoffer. Kjernen i studiet er forståelsen av grunnstoffenes og molekylenes egenskaper og reaksjoner. Du lærer mange ulike metoder for å undersøke molekyler, hvordan du kan lage for eksempel nye legemidler og hvordan du kan simulere molekylære egenskaper med kraftige datamaskiner.

Studiet er allsidig og spenner fra laboratoriearbeid til modellering på datamaskiner. Her kan du finne den spesialiseringen som passer deg best. Kjemikere jobber ofte i grenseland mot enten biologi og farmasi eller matematikk og fysikk. Derfor vil du i tillegg til grunnleggende kjemiferdigheter også utdanne deg i støttefag som matematikk, fysikk, biologi og informatikk (utfra dine preferanser).

I starten av studiet får du en innføring i ulike retninger i kjemifaget samtidig som du får et grunnlag i matematikk, fysikk og programmering. I tillegg velger mange biologi som støttefag. Mot slutten av studiet velger du en spesialisering innen kjemi. Studiet er lagt opp til at det er mulig å studere i utenlandet i 5. eller 6. semester.

Alt rundt oss er molekyler som er satt sammen av omtrent hundre grunnstoffer. Kjernen i kjemistudiet er forståelsen av grunnstoffenes og molekylenes egenskaper og reaksjoner. I studiet lærer du om sammenhengen mellom hvordan molekyler er bygd opp og hvordan de fungerer. Du tar emner der du fordyper deg i analytisk, biologisk, organisk, uorganisk og teoretisk kjemi. Noen av emnene er rene teoriemner, mens andre består mest av praktisk arbeid på laboratorium.

 

Du vill få teoretisk kompetanse og praktiske ferdigheter blant annet innen:

 • Mange ulike metoder for å undersøke molekyler og reaksjoner
 • Hvordan du kan lage helt nye molekyler som aldri har eksistert før
 • Hvordan du kan modellere egenskaper til molekyler og reaksjoner med kraftige datamaskiner

En utdanning i kjemi gir mulighet å jobbe i

 • kjemisk industri for eksempel Hydro, Borregaard, Equinor (Statoil)
 • farmasøytisk industri for eksempel GE Heathcare, BASF, Xellia
 • analyselaboratorier i offentlig og privat sektor som på sykehus eller hos Norsk Institutt for luftforskning (NILU), Akvapla-niva AS
 • forskningsinstitusjoner som Meteorologiske Institutt, SINTEF, Forsvarets Forskningsinstitutt
 • offentlig forvaltning som konsulent eller rådgiver

Mer informasjon om kjemi som yrke finner du her

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
eller
2. sem (vår)
Alt. 1:
Alt. 2:
Det velges enten begge emner fra alternativ 1 eller begge emner fra alternativ 2.
3. sem (høst)
eller
4. sem (vår)
5. sem (høst)
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
6. sem (vår)
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste

Generell studiekompetanse + Matematikk R1 + R2 + et av følgende programfag:

 • Fysikk (1 + 2)
 • Kjemi (1 + 2)
 • Biologi (1 + 2)
 • Informasjonsteknologi (1 + 2)
 • Geofag (1 + 2)
 • Teknologi og forskningslære (1 + 2)

Søkere uten generell studiekompetanse som er 25 år eller eldre i opptaksåret kan søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Søkere som har høyere utdanning fra andre læresteder kan søke innpassing av ekstern utdanning, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. Hvis innpassingen resulterer i kortere studietid vil det gjøres individuelle justeringer i utdanningsplan.

Antall studieplasser: Åpent (alle kvalifiserte får plass)

De forskjellige emnene hos oss har ulike undervisnings- og eksamensformer. Undervisning kan være forelesninger, seminarer, gruppearbeid, laboratoriearbeid og mer. I introduksjoneemnene i kjemi bruker vi mye studentaktive læringsformer, som handler om at man i større grad bruker tid på å samtale om, og arbeide med pensum, fordi det gir dypere forståelse. Eksamen kan være en skriftlig eller muntlig prøve eller basere seg på innleverte rapporter. Undervisnings- og eksamensformer er beskrevet under emnebeskrivelsen for hver enkelt emne.

Undervisningen er i all hovedsak på norsk på begynneremnene, men du vil møte engelsk faglitteratur og engelsk talende undervisere underveis. Se under emnebeskrivelsen for hvert enkelt emne.

Bachelorgraden i kjemi kvalifiserer for opptak til vårt toårige mastergradsprogram (Master in Molecular Sciences)

Masterprogrammet tilbyr 3 studieretninger og det anbefales følgende Bachelor kurs for å kunne velge oppgaver i de ulike retninger:

• Biomolecular Chemistry and Bioinformatics: KJE-2002 og/eller KJE-2004

• Chemical Synthesis and Spectroscopy: KJE-1002 og KJE-1003

• Theoretical and Computational Chemistry: KJE-1005 og KJE-2001

Mange Masterstudenter fortsetter også med et PhD-studie, som er en lønnet forskerutdanning.

Det er mulig å studere et semester i utlandet. Studieplanen er satt opp slikt at det er mulig både i 5. og 6. semester. Man kan ta emner som tilsvarer de man normalt ville tatt hjemme, men det er også mulig å ta valgfrie emner i utlandet. Utvekslingsopphold godkjennes på forhånd av Institutt for kjemi slik at du vet at emnene fra oppholdet blir godkjent i din studieplan.

Mer informasjon om utveksling finnes her.