Musikkutøving - master

STUDIESTED: Tromsø
Rymisk master.jpg

Masterstudiet kan tas med instrumenter innen klassisk og rytmisk sjanger. I studiet vil du tilegne deg kunnskap, ferdigheter og innsikt i å utøve musikk med et personlig uttrykk på et høyt profesjonelt nivå. Det er mulig å fordype seg i et spesielt område, arbeide med egenprodusert materiale eller forske i nye teknikker eller presentasjonsformer. I studiet skal du utvikle ditt faglige grunnlag for refleksjon, selvstendig og kritisk holdning, kreativ tenkning og nyskaping.

Facts

Duration:2 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):120
Qualification:Master i musikkutøving
Admission requirements:Bachelorgrad eller tilsvarende i musikk, repertoarliste på 300 minutter, beskrivelse av masterprosjekt og motivasjonsdokument.
Application deadline:15. desember
Application code:8001
Apply

Hovedinstrument inkluderer undervisning og veiledning på ditt hovedinstrument, instrumentklasse, repetisjon, kammermusikk/samspill, ensembler og konserter. I løpet av studiet avholdes 3 konserter forut for den avsluttende masterkonserten.

Studiet inneholder emnet Estetikk (10 sp) og et valgemne (30 sp) som styrker arbeidet med hovedinstrumentet.

Etter oppnådd grad skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper:

 • kunne analysere og drøfte sine kunstneriske intensjoner med utgangspunkt i musikkens historie, tradisjoner, stil og estetikk, samt dens kulturelle og samfunnsmessige funksjoner
 • kunne realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner med en tydelig profil
 • kunne vise selvstendighet i møte med krevende kunstneriske utfordringer ved å initiere, gjennomføre og lede ulike prosjekter
 • kunne anvende kunnskap til å utvide sitt musikalske perspektiv og gjennomføre selvstendig kunstnerisk utviklingsarbeid

Ferdigheter:

 • ha utviklet evne til å skape, virkeliggjøre og uttrykke sine personlige kunstneriske intensjoner
 • ha videreutviklet sitt BA-repertoar i bredde til et omfattende nivå eller i dybde ved spesialisering
 • kunne improvisere på et høyt nivå der spesialisering og sjanger krever improvisering
 • kunne beherske flere stilarter og/eller utvikle sin individuelle stemme i én stilart
 • kunne ta ledende roller i ensemble

Kompetanse:

 • kunne analysere og forholde seg kritisk til materiale fra kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning og bruke dette i sitt arbeid
 • kunne bidra til utvikling og fornyelse i musikklivet og musikkbransjenkunne beherske skriftlig og muntlig kommunikasjon med fagfeltet og publikum

Bachelor i musikk eller tilsvarende utdanning med min. 80 sp fordypning i utøvende musikk på hovedinstrument

 • Repertoarliste på 300 minutter
 • Beskrivelse av masterprosjekt og motivasjonsdokument

Opptaksprøve:
Før prøvespill skal kandidaten levere en repertoarliste på 45 minutter tatt fra fullstendig repertoarliste. Jury velger ut ca.20 minutter som skal framføres på prøven. Kandidaten får melding om valgt repertoar én uke før prøven finner sted. Repertoaret kan inkludere egenkomponerte verker. Søkeren skal gjennom prøvespillet dokumentere utøvende kvalifikasjoner som kreves for å gjennomføre masterstudiet.

Utdypende intervju med søkeren.

Studiet er adgangsregulert.

I arbeidet med hovedinstrumentet er det undervisning og veiledning individuelt og i gruppe. Stor grad av egenøving og selvstendig arbeid. Studenten skal ha en egen veileder som også godkjenner fokusområdet i masterarbeidet, masterprosjektet og programkommentarer. Alle eksamenskonserter blir vurdert med Bestått / Ikke bestått.
Musiker, musikkarbeider.

Det legges til rette for studieopphold ved utenlandske institusjoner gjennom de utvekslingsavtaler som universitetet har inngått. Eksamen avlegges ved Universitetet i Tromsø.

Örebro universitet Sverige
Conservatorio di Musica G. Martucci di Salerno Italia
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Finland
Musikhochschule Lübeck Tyskland
Tampereen ammattikorkeakoulu Finland
Conservatorio di Musica "Francesco Venezze" di Rovigo Italia
Jazepa Vitola Latvijas Muzikas Akademija Latvia
Det Kongelige Danske Musikkonservatorium Danmark
Yrkeshögskolan Novia Finland
Petrozavodsk State Conservatory named after A.K. Glazunov Russland
Rytmisk Musikkonservatorium, København Danmark
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Sverige
Centria Ammattikorkeakoulu Finland
Conservatorio di Musica Giuseppe Tartini Italia
Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Belgia
Eesti Muusika- ja teatriakadeemia Estland
Savonia-ammttikorkeakoulu Finland
Det Jyske Musikkonservatorium Danmark
Luleå tekniska universitet Sverige
Lunds universitet Sverige
Karlstads universitet Sverige
Royal Irish Academy of Music Irland
pôle Aliénor Frankrike
Turun ammattikorkeakoulu Finland
Hochschule für Musik Köln Tyskland
Lahden ammattikorkeakoulu Finland
Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart Tyskland
Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Finland
Oulun seudun ammattikorkeakoulu Finland
Staatliche Hochschule für Musik Trossingen Tyskland
Tartu Ülikool Estland
Metropolia Ammattikorkeakoulu Finland
Göteborgs universitet Sverige
Listaháskóli Íslands Island
Taideyliopisto Finland
Lietuvos Muzikos Akademija Litauen
Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Danmark
Tónlistarskólinn i Reykjavik Island


Søknadsinfo:

SøknadsinfoContact
Arne-Elvemo.jpg

Arne Elvemo


Rådgiver
Phone: +4777660583 Mobile: 926 01 458 arne.elvemo@uit.no

Bli student ved UiT!Related professions