Russisk - årsstudium

Duration: 1 År

Photo: Jon Terje Hellgren Hansen
Photo: Jon Terje Hellgren Hansen

Russisk - årsstudium

Duration: 1 År

Campus
Tromsø
Application deadline
1. desember
Søking og opptak
How to apply?

Hovedvekten i årsstudiet i russisk er lagt på språkopplæring. Du vil lære deg hovedlinjene i moderne russisk grammatikk og uttale, slik at du kan lese og skrive enkle tekster og føre enkle samtaler på russisk. Samtidig vil du skaffe deg en oversikt over deler av russisk kultur, historie, samfunnssystem og litteratur.

Questions about the study

Kristian Osnes Aambø HSL
Aambø, Kristian Osnes

Rådgiver


Hovedvekten i årsstudiet i russisk er lagt på språkopplæring. Du vil lære deg hovedlinjene i moderne russisk grammatikk og uttale, slik at du kan lese og skrive enkle tekster og føre enkle samtaler på russisk. Samtidig vil du skaffe deg en oversikt over deler av russisk kultur, historie, samfunnssystem og litteratur.

Studiet består av 5 enkeltemner som til sammen gir 60 studiepoeng (stp). Studiet starter om våren og går over to semestre. For å bli flink i russisk er det viktig å reise til Russland og bruke språket i praksis. Derfor begynner høstsemesteret med et 8 uker langt studieopphold i Petrozavodsk i Russland hvor du får undervisning og tar eksamen i praktisk russisk. Undervisningen på de andre to emnene på høsten begynner etter utenlandsoppholdet.

Etter fullført årsstudium i russisk skal du ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:
Du

 • behersker det russiske alfabetet
 • har kjennskap til og kan praktisere korrekt uttale
 • har kunnskap om hovedtrekkene i grammatikken
 • behersker aktivt et grunnleggende ordforråd
 • har kjennskap til russisk litteraturhistorie og grunnleggende trekk i litterær analyse
 • har inngående forståelse av et utvalg litterære verk
 • har fått et innblikk i kulturelle forhold relevante for studiet av russisk

Ferdigheter:
Du kan

 • lese og forstå ulike typer russiske sak- og skjønnlitterære tekster i en vanlig språkform
 • kunne uttrykke deg bortimot korrekt muntlig og skriftlig om dagligdagse tema
 • presentere de kunnskapene om russisk språk, litteratur og kultur som du har skaffet deg

Kompetanse:
Du kan

 • undervise i russisk i skolen
 • utføre annet arbeid der kunnskaper om russisk språk, litteratur og/eller kultur er sentralt

Russland er en av de viktigste handelspartnerne for Norge og EU, og det norske næringslivet trenger ansatte med kompetanse i russisk. Du kan bruke faget i jobber innen litteratur- og kulturformidling, forlag, media, offentlig forvaltning, oversettelse, språk- og tekstkonsulentvirksomhet, internasjonalt arbeid, informasjonsarbeid, næringsliv og reiseliv m.m.

Med en mastergrad i et skolefag, kan årsstudiet sammen med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) gi undervisningskompetanse i skolen. Merk at opptakskravene til PPU er endret fra og med 2019 til mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise.

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadsfristen er 15. april for søkere med generell studiekompetanse og 1. mars for søkere med realkompetanse.

Studiet er ikke adgangsbegrenset, det vil si at alle kvalifiserte søkere vil få tilbud om opptak.

Studiet har oppstart i vårsemesteret via Lokalt opptak. Søknadsfrist er 1. desember. Søknadsweb åpner i oktober.

Det anbefales at søkeren har russisk I eller II (tidligere B- eller C-språk) fra videregående skole. De som ikke har russisk I eller II fra videregående, anbefales å ta emnet RUS-0100 Grunnkurs i russisk språk (10 stp) høsten før de begynner på årsstudiet.

Undervisnings-, arbeids- og evalueringsformer tar utgangspunkt i det enkelte emnets karakter og innhold. Det gis bokstavkarakterer (A-F) eller bestått/ikke bestått.

Russisk og norsk.

Etter årsstudiet i russisk kan du ta ett semester med fordypning i russisk (2000-nivå), det vil si ett semester med emner som bygger på årsstudiet.

Studiet kan også brukes som en del av et bachelorgradsstudium eller lektorutdanningen i språk og samfunnsfag. Årsstudiet inneholder ikke ex.phil. eller ex.fac. Dersom du vet at du vil ta en grad ved universitetet, vil det derfor være enklere for deg å begynne direkte på et flerårig program.

Dersom du fullfører en bachelorgrad med fordypning i russisk (80 studiepoeng), kan du søke om opptak til mastergradsstudiet i russisk. For opptak til mastergradsstudiet kreves en bachelorgrad med fordypning i russisk (80 stp) eller tilsvarende. Av de 80 må 60 stp være fra 1000-nivå og 20 stp fra 2000-nivå. I tillegg kreves det et karaktergjennomsnitt tilsvarende C eller bedre.

Institute Country
Petrozavodsk State University Russland
Currently not available
Campus
Tromsø
Application deadline
1. desember
Søking og opptak
How to apply?