Jordmorutdanning

STUDIESTED: Tromsø
Jordmorutdanningen-Studiekatalog-380px-

Er du interessert i kvinners liv og helsevilkår? Da kan jordmoryrket være noe for deg. Jordmorfaget er i stadig utvikling med nye faglige utfordringer. Jordmorutdanningen inneholder tema som kvinnehelse, svangerskap, fødsel og barseltid. Halve studietiden er praktiske studier. Det er mulighet for å søke om utvekslingsopphold i Norden. Bli jordmor -  Velkommen som student ved Norges nordligste jordmorutdanning!

Facts

Duration:2 År
Location Tromsø
Credits (ECTS):120
Qualification:
Admission requirements:Autorisasjon som sykepleier og minst ett års relevant yrkespraksis
Application deadline:1. mars
Application code:3001
Apply

Jordmorutdanningen har fokus på kvinnehelse i et livsløpsperspektiv med normale og kompliserte forløp gjennom svangerskap, fødsel og barseltid som de sentra elementene. Utanningen er lagt opp på følgende måte:
1. semester: Jordmorfag og praktisk jordmorarbeid knyttet til normale svangerskap, fødsler og barseltid.
2. semester: Jordmorfag, praktisk jordmorarbeid og naturvitenskapelige emner knyttet til kompliserte og normale forløp i familiedannelsesprosessen
3. semester: Ett teoretisk emne som er felles med Master i helsefag og ett praksisemne.
4. semester: Jordmoroppgaver på ulike nivåer i helsetjenesten samt fokus på forebyggende og helsefremmende oppgaver innenfor det jordmorfaglige området.

Jordmorutdanningen gjennomføres som heltidsstudium over 4 semester og veksler mellom teoriperioder med feridghetslæring ved universitetet og praksisstudier:
Teoretiske studier består av forelesninger, skriftlige innleveringer, fremlegg, dialog og ulike seminarer og utgjør 50 sp.
Ferdighetslæring består av ferdighetskurs og jordmorverksted og utgjør 10 sp.

Alle fire semesterne inneholder en periode med praksisstudier. Praksisstudiene gennomføres i Finnmark, Troms og Nordland.

Ved endt utdanning skal studenten være i stand til å:

 • gi fullgod informasjon og råd om familieplanlegging
 • konstatere graviditet og overvåke normale svangerskap og foreta de undersøkelser som er nødvendige for å overvåke utviklingen av normale svangerskap
 • foreskrive eller gi råd om de undersøkelser som er nødvendige for tidligst mulig å diagnostisere risikosvangerskap
 • lage et program for de fremtidige foreldres forberedelse til sin rolle, sørge for en fullstendig forberedelse til fødselen og gi råd om hygiene og ernæring
 • pleie og bistå kvinnen under fødselen og overvåke fosterets tilstand i livmoren ved hjelp av egnede kliniske og tekniske midler
 • forestå spontane fødsler, herunder om nødvendig å legge episiotomi og i nødsfall forløsning ved setefødsel
 • gjenkjenne tegn hos mor eller barn som tyder på unormale forhold som gjør det nødvendig med henvisning til lege, og å bistå legen om nødvendig; treffe de nødvendige nødtiltak i legens fravær, spesielt manuell morkakeløsning, eventuelt etterfulgt av manuell undersøkelse av livmoren
 • undersøke og pleie den nyfødte; ta alle nødvendige initiativer i nødstilfeller og eventuelt å foreta øyeblikkelig gjenopplivning
 • pleie og overvåke moren i tiden etter fødselen og gi alle nødvendige råd om spedbarnsstell med henblikk på å gjøre det mulig for moren å sikre den best mulige utvikling av det nyfødte barn
 • gjennomføre behandling som er foreskrevet av lege
 • utarbeide de nødvendige skriftlige rapporter

Kunne delta i forsknings- og utviklingsarbeid innen det jordmorfaglige kunnskapsfelt

Autorisasjon som sykepleier og minst ett års relevant yrkespraksis.
80 % av studieplassene er forbeholdt søkere fra Nordland, Troms og Finnmark. Den samiske kvoten er 10 % av denne. Trykk her for informasjon om dokumentasjon på kvotetilhørighet.

Studiet har oppstart i august 2018.

De direkte brukerrettede praksisstudiene utgjør 60 sp.

En autorisert jordmor i Norge kan arbeide i sykehus ved føde/barsel avdelinger, poliklinikker og barselhoteller. I tillegg kan jordmødre jobbe ved jordmorstyrte fødestuer, i kommunehelsetjenesten med helsefremmende og forebyggende arbeid i svangerskapsomsorgen, på helsestasjoner for ungdom og med kvinnehelse. Jordmødre har også anledning til å opprette privat praksis og arbeide med hjemmefødsler.

Jordmorutdanningen er medlem av to internasjonale utvekslingsnettverk innenfor NORDPLUS, Rosa-Linnea og Freya. Medlemskapet gjør det mulig for studenter etter søknad, å ta deler av utdanningen i Danmark, Sverige eller Finland. Det er mest aktuelt å gjennomføre utenlandsopphold i 2. og 4. semester.Kontakt:

iho.studier@support.uit.no

Tlf: 776 60781Bli student ved UiT!Related professions