Partnerinstitusjon:
Yrkeshögskolan Novia

Finland

Yrkeshögskolan Novia

Finland

Om Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshøgskolan Novia (Novia) ble opprettet i 2008 ved fusjon mellom Svenska yrkeshögskolan og Yrkeshögskolan Sydväst. Novia er den største svenskspråklige yrkeshøgskolen i Finland med 4 000 studenter og 300 ansatte fordelt på fem campuser i Vasa, Åbo, Raseborg og Jakobstad.

Utvekslingsplasser

- Institutt for helse- og omsorgsfag har 1 (sykepleie) utvekslingsplass for studenter, og har også utvekslingsplasser for faglig ansatte.

- Institutt for helse- og omsorgsfag har også utvekslingsplasser for studenter innen jordmorutdanning.

- Institutt for vernepleie og

- Musikkonservatoriet har utvekslingsplasser for studenter.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 8 study programmes