Fordypning i innovasjonsledelse

På andre semester skal studentene på mastergradsprogrammet i ledelse, innovasjon og marked velge blant to fordypninger:  Markedsføring eller innovasjonsledelse. Valg av fordypning gjøres i studentweb.

Innovasjonsledelse

Fordypning i innovasjonsledelse retter seg mot å utvikle robuste virksomheter som preges av evne til innovasjon. Innovasjon er en drivende kraft i utviklingen av alle typer organisasjoner, fra småbedrifter til store offentlige virksomheter. Det er også av stor betydning i møte med endringsdrivere som digitalisering og bærekraft. Du vil få ferdigheter innenfor utvikling av ny virksomhet og innenfor områder som organisasjonsdesign og implementering, bærekraftig prosjektledelse og lederutøvelse i etablerte organisasjoner.  

 

1. semester
BED-3074 Ledelse og virksomhetsstyring (10sp)
BED-3111 Sustainable innovation (10 sp)
BED-3003 Økonomisk psykologi: Analyse av konsumentmarkeder
2. semester
BED-30XX Robuste organisasjoner (10sp)
BED-3065 Lederutøvelse (10sp)

Valgemne (10 stp)

3.semester      
 
BED-30XX Forskningsmetoder og utforming av mastergradsprosjekt (10 stp)

BED-30XX Forretningsutvikling (10 stp)

Valgemne (10 stp)

4. semester
BED-3902 Masteroppgave i ledelse, innovasjon og marked

 

 Studentene kan velge mellom følgende valgemner:

Valgemner vår (2.semester)

Valgemner høst (3.semester)

Fra og med kull 2025 vil emnet BED-3101 Digital innovasjon (10 stp) inngå som obligatorisk i begge fordypningene. Emnet gis på våren.

Page administrator: Tore Kanck-Jørgensen
Last updated: 16.05.2024