Emnegruppe økonomistyring

På siste studieår skal studentene på bachelorgradsprogrammet  i økonomi og administrasjon velge blant tre emnegrupper. Økonomistyring, regnskapsfører eller emnegruppe utland. Valg av emnegruppe gjøres i studentweb ved semesterregistrering det tredje studieåret:

5. semester

BED-2112 Human Resource Management
10 studiepoeng

BED-2123 Samfunnsøkonomisk analyse - Mikro10 studiepoeng

BED-2022NETT Årsregnskapet og god regnskapsskikk
(Valgemne)

10 studiepoeng

6. semester

BED-2147 Økonomistyring 

 

10 studiepoeng

BED-2023NETT Regnskapsteori og verdsetting
(Valgemne)

10 studiepoeng

BED-2113
Finansielle instrumenter
(Valgemne)
10 studiepoeng

Innen økonomistyring vil Handelshøgskolen ved UiT Harstad tilby et utvalg anbefalte valgemner hvert semester som vil kunne inngå som et fritt emnevalg.  

I 5. semester er BED-2112 Human Resource Management og BED-2123 Samfunnsøkonomisk analyse obligatoriske emner. Utover dette vil en kunne velge emner fra Handelshøgskolens portefølje. Her er noen forslag:

Det kan være at noen valgemnene får overlappende undervisning med andre emner.

I 6. semester er BED-2147 Økonomistyring obligatorisk emne. Utover dette vil en kunne velge emner fra Handelshøgskolens portefølje. Her er noen forslag:

 

Alternativt kan studentene velge andre valgemner fra UiT Norges Arktiske Universitet, men de er da selv ansvarlig for å sjekke at undervisning og eksamen ikke kolliderer med de obligatoriske emnene. Det vil variere noe hvilke av de overnevnte valgemnene som tilbys de ulike årene.

Studentene kan også bruke emner tatt ved andre utdanningsinstitusjoner hvor de har fritt emnevalg. Informasjon om godkjenning og innpasning av slike emner får du hos studiekonsulent på studieprogrammet.

Page administrator: Tor Alvin Strand
Last updated: 11.03.2024