Informasjon for søkere til Musikkutøving - bachelor

Suppleringsopptak og repertoarkrav.

Suppleringsopptaket består av prøvespill og teori - og gehørprøve.

De som allerede har bestått teori - og gehørprøven trenger ikke å ta denne på nytt.

 


 • 20. mars: Søknadsweb åpner
 • 26. april: Frist for å søke opptak
 • Opptaksprøver/intervjuer gjennomføres i mai

 • Repertoarkravet for klassisk er fastsatt av FUM (Fagråd for Utøvende Musikkutdanning) som du kan finne her:  Repertoarkrav 2024 (Står også lengre ned på siden)

 Pianospill og Prima vista-spill er også en del av prøvespillet.

REPERTOARKRAV FOR HOVEDINSTRUMENT

Opptak til bachelorstudier i utøvende musikk 2024

Med angivelse av repertoarkrav for video for første runde i opptaksprøvene.

Du finner mer informasjon på utdanning.no/utovende-musikk eller på studiestedenes nettsider.

TREBLÅSEINSTRUMENT:                                                                                                               

Fløyte

 1. Bach: Largo e dolce fra Sonate i h-moll BWV 1030, eller Händel Sonate i G-dur
 2. 1. sats fra Mozart: Fløytekonsert i G-dur eller D-dur
 3. Ph. Gaubert: Nocturne et Allegro Scherzando, eller G. Enescu: Cantabile et Presto, eller L Ganne: Andante et Scherzo
 4. Et verk for solo fløyte, komponert etter 1950
 5. Et selvvalgt verk

Til første runde (videoopptak) leveres opptak av nr. 2 og 3.

 

Blokkfløyte

 1. Sonate eller suite fra perioden 1700-1750 for altblokkfløyte og generalbass (f.eks.G.F. Händel, G.Ph. Telemann, B. Marcello)
 2. Ricercare/diminusjonsverk/variasjonsverk fra perioden 1535-1650 for sopranblokkfløyte eller G-altblokkfløyte.
 3. Solo eller med akkompagnement. (f.eks. J.v.Eyck, G.Bassano, A.Virgiliano, D.Ortiz)
 4. Selvvalgt soloverk komponert etter 1970, f.eks. av Agnes Dorwarth, Ryhoei Hirose, Dorothée Hahne.

 Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1 og 3.

 

Obo

 1. Obligatorisk verk: J. Haydn: Konsert i C-dur, 1. sats.
 2. Marcello: 1. sats fra obokonsert i c-moll/d-moll
 3. Et selvvalgt verk fra romantikken eller nyere tid.
 4. Ferling: Fra 48 etyder, op 31: Etyde nr 6, 8, 10, 12 eller 14.

Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1 og 3.

 

Klarinett

 1. Obligatorisk verk: C.M. von Weber: Concertino.
 2. N.W. Gade: Ballade for klarinett og klaver, op 43, eller en sats fra R. Schumann: Fantasistykker, op 73. (Schumann kan evt. spilles i versjon for B-klarinett.)
 3. Et selvvalgt verk. 

Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1 og 2.

Fagott

 1. En hurtig og en langsom sats fra en av følgende av A. Vivaldis konserter No 5 i d- moll (Pincherle 282), No 7 i a-moll (Pincherle 72), No 14 i c-moll (Pincherle no 432), eller No 17 i C-dur (Pincherle 45.).
 2. To etyder av middels vanskelighetsgrad.
 3. Et selvvalgt verk.

Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1 og 3.

 

Saksofon

 1. Obligatorisk verk: A. Glazunov: Concerto, fra begynnelsen til tall 22
 2. En middels vanskelig etyde (Ferling e.l.).
 3. Et selvvalgt verk.

 Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1 og 3.

 

 

MESSINGBLÅSEINSTRUMENT:                                                                                                              

 

Horn

 1. Obligatorisk verk: 1. og 2. sats fra W.A. Mozart: Konsert i Ess-dur, KV 417, eller KV 495.
 2. En sats fra et romantisk verk.
 3. Et selvvalgt verk.
 4. Skalaer og treklanger (to oktaver opp til 3b og3#), samt prøve på transponering.

Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1 og 2.

 

Trompet

 1. Francis Thomé: Fantasie,
 2. Jean-Baptiste Arban: Characteristic studies, etyde nr. 1 eller Theo Charlier, Etudes transcendantes, etyde nr. 2.
 3. Et selvvalgt soloverk.

Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1 og 3.

 

Kornett

 1. P Code: Zelda
 2. Dr. D Wright: Cornet Concerto, 2.sats
 3. Et selvvalgt verk

Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1 og 3.

 

Trombone

 1. Obligatorisk verk: A. Guilmant: Morceau Symphonique, op 88.
 2. Ett av følgende verker: - E. Galliard: Sonate nr 5 - -E. Larsson: Concertino, op 45, nr 7 - Saint-Saëns: Cavatine, op 144 - Rimskij-Korsakov: Konsert (utg. for trombone med klaver).
 3. Et selvvalgt verk.
 4. Kjennskap til bass- og tenornøkkel + skalaer og treklanger (to oktaver opp til 3b og 3#). 

Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1 og 2.

 

Basstrombone

 1. Obligatorisk verk: A. Lebedjev: Konsert nr. 1 (Concerto in one movement).
 2. Ett av følgende verker: - McCarty: Sonata, eller - Bozza: Allegro et Finale, eller - Hartley: Sonata Breve, eller - Frescobaldi: Canzoner (utg. for basstrombone med klaver).
 3. Et selvvalgt verk.

Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1 og 2.

 

Eufonium

 1. Obligatorisk verk: Joseph Horowitz: Concerto for Euphonium, 1. og 2. sats eller Rolf Wilhelm: Concertino for Euphonium, 1. og 2. sats.
 2. To kontrasterende satser fra en barokksonate.
 3. Et selvvalgt verk eller en etyde.
 4. Kjennskap til bassnøkkel i C og diskantnøkkel i B.

 Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1 og 3.

 

Tuba

 1. Obligatorisk verk: E. Gregson: Concerto, 1. og 2. sats eller A. Lebedjev: Konzert (Hofmeister).
 2. En etyde fra M. Bordogni: 43 Bel Canto Studies.
 3. Et selvvalgt verk.

Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1 og 3.

 

STRYKEINSTRUMENT:                                                                                                                

Fiolin

 1. En sats fra en av Bachs solosonater eller –partitaer
 2. Første sats med kadens fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Mozart eller Haydn)
 3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid
 4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Paganini, Wieniawski, Dont eller Rode)
 5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.)

Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1 og 3.

Bratsj

 1. En sats fra en av Bachs solosonater, -partitaer eller –suiter
 2. Første sats med kadens fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Hoffmeister eller Stamitz)
 3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid
 4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Paganini, Rode, Wieniawski eller Kreutzer)
 5. Skalaer og treklanger over tre oktaver i flere dur- og molltonearter (Flesch, Galamian e.l.)

Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1 og 3.

Cello

 1. En sats fra en av Bachs solosuiter
 2. Første sats fra en konsert fra 1700-tallet (f.eks. Haydn eller Boccherini)
 3. En sats eller et kort verk fra romantikken eller nyere tid
 4. En valgfri etyde, caprice e.l. (f.eks. Popper eller Piatti)

Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1 og 3.

 

Kontrabass

 1. Obligatorisk verk: H. Eccles: Sonate i g-moll, 2. sats
 2. Obligatorisk verk: C. D. v Dittersdorf : Konsert for kontrabass E-Dur, 2. sats
 3. Et selvvalgt verk

 Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1 og 2.

 

ANDRE INSTRUMENTER OG SANG                                                                                                                

Klaver

 1. Obligatorisk verk: J.S. Bach: Preludium og fuge fra Das Wohltemperierte Klavier.
 2. En hurtig og en langsom sats fra en wienerklassisistisk sonate (ikke L.v. Beethoven: op. 49 nr 1 og 2).
 3. Et romantisk eller impresjonistisk verk.
 4. Et selvvalgt verk.

Med langsom sats forstås en sats med tempobetegnelse ”andantino” eller langsommere. Det forventes at deler av programmet framføres utenat.

Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1., utdrag av begge satser i 2. (totalt ca 5 minutter), og utdrag av 3. (ca 5 minutter).

 

Cembalo

 1. Obligatorisk verk: J.S. Bach: Preludium fra Partita i B-dur, BWV 825.
 2. Et middels vanskelig verk av F. Couperin eller D. Scarlatti.
 3. Et selvvalgt verk.

 Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1 og 2.

 

Orgel 

 1. D. Buxtehude:Toccata og fuge i F-dur, Bux-WV 157 eller tilsvarende verk fra barokken med spilletid på ca. 5 minutter
 2. Et verk fra romantikken eller nyere tid med spilletid på 5 -10  min.
 3. En forberedt koral etter koralboken eller etter besifring

Søkere med klaverbakgrunn og liten orgelerfaring kan søke om å få erstatte opptakskravene for orgel helt eller delvis med tilsvarende krav for klaver.

 Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1 og 2.

 

Gitar

 1. To etyder fra F. Sor op. 6 eller 29, eller M. Carcassi op 60.
 2. En sats fra en suite eller sonate for lutt, fiolin eller cello av J.S. Bach.
 3. En etyde eller et preludium (nr. 2, 4 eller 5) av H. Villa-Lobos
 4. Ett eller flere selvvalgte verker på minimum ca. 10 min.

Programmet må inneholde musikk av ulik karakter, både langsomme og hurtige stykker, og de selvvalgte verkene må ha en vanskelighetsgrad som minst tilsvarer de nevnte eksemplene på obligatoriske stykker.

Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 2 kontrasterende etyder/preludier fra 1. og/eller 3., samt ett fritt valgt verk (3-5 min.) fra 4.

 

 Harpe

 1. Et verk fra barokken
 2. En etyde
 3. Et fransk impresjonistisk verk
 4. Et selvvalgt verk komponert etter 1980 

Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 3 og 4.

Akkordeon

 1. Obligatorisk verk: En sonate av D. Scarlatti, eller J.S.Bach: Preludium og fuge fra Das Wohltemperierte Klavier
 2. Et selvvalgt originalskrevet verk med vanskelighetsgrad som for eksempel: A. Nordheim: Flashing, L. Kayser: Arabesque nr. 7, T. Lundquist: Plasticity eller W. Zolotarjov: Kammersuite.
 3. Ett eller flere selvvalgte verk

 Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1 og 2.

 

Slagverk

 1. Søkeren forbereder et selvvalgt program på inntil 20 minutter. Programmet skal inneholde: - et stykke for lilletromme - et stykke for pauker - et stykke for melodisk slagverk - et stykke for multioppsett.
 2. Obligatoriske verker for lilletromme, pauker, melodisk slagverk og lite multioppsett vil bli tilsendt ca 4 uker før opptaksprøven.

Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 1.

 

Sang

 1. En sang fra barokken
 2. En tysk, fransk eller engelsk romanse fra den romantiske periode
 3. To fritt valgte sanger av nordiske komponister. Den ene sangen skal være komponert etter 1950.
 4. En opera- eller oratoriearie
 5. En sang uten akkompagnement
 6. Opplesning av et selvvalgt dikt
 7. Selvvalgt stykke på klaver

Til første runde (videoopptak) leveres opptak av 2 sanger, en fra punkt 3 og en fra punkt 4.


Du skal spille inn en et prøvespillprogram på ca. 5–10 minutter (2 til 3-låter) til opptaksprøven. Velg det repertoaret du selv trives best med, uansett hvilken av de aktuelle sjangrene det tilhører. Det du skal vise fram er din egenart og personlighet som musiker. Programmet kan gjerne være selvkomponert. Det forutsettes at prøven viser ferdigheter innen improvisasjon.

 Det vil ikke være tilgjengelig prøvespillband, så det anbefales å spille solostykker eller med playback.

Pianospill og Prima vista-spill er også en del av prøvespillet.

Repertoarkrav rytmisk (Se nedenfor)

JAZZ / RYTMISK

 

Felles krav til video for første runde (For 2. runde fastsetter hver institusjon egne krav):

 

Du skal spille inn en video med et prøvespillprogram på ca. 15–20 minutter til første runde av opptaksprøven. Velg det repertoaret du selv trives best med, uansett hvilken av de aktuelle sjangrene det tilhører. Det du skal vise fram er din egenart og personlighet som musiker. Programmet kan gjerne være selvkomponert. Det forutsettes at prøven viser ferdigheter innen improvisasjon.

Hvert opptak (hver låt) skal leveres som et sammenhengende, uredigert opptak som ikke skal være mer enn 6 måneder gammelt. Videomaterialet skal inneholde samspill. Det kan gjøres unntak fra dette kravet dersom det – av praktiske grunner – er umulig å få til samspill. Du må i så fall redegjøre for hvorfor det ikke har vært mulig. Videomaterialet skal normalt inneholde improvisasjon. Omfanget av improvisasjon og hvilken type improvisasjon er opp til deg selv å avgjøre, basert på din musikalske profil. I tillegg skal du skrive en omtale av det innleverte videomaterialet.


For å få opptak ved bachelor i utøvende musikk forutsettes det at du i tillegg til å avlegge godkjent prøvespill også består en prøve i gehør og musikkteori. 

 • Hvordan foregår prøven?

På opptaksprøven vil du sitte med hodetelefoner på medbrakt PC / Mac, og du kan jobbe i et tempo som passer deg innen rammen på 1,5 time. 

 • Demonstrasjonsprøve

Som registrert søker til bachelor i utøvende musikk ved musikkonservatoriet i Tromsø vil du få tilgang til et demoeksemplar av den digitale opptaksprøven etter søknadsfristens utløp. For å forsikre deg om at selve opptaksprøven er mulig å ta på din egen bærbare datamaskin, er det en forutsetning at du på forhånd har kjørt demoeksemplaret av prøven på den samme maskinen. Du kan ta demoprøven så mange ganger du vil. Slik kan du øve deg og bli kjent med oppgavetypene. Dette anbefales på det sterkeste!  For å få demoen til å virke må det lastes ned et program (SEB) og det stilles visse krav til operativsystem o.s.v. 

Klikk på denne lenken for å åpne demoprøven

 • Video om opptaksprøven i gehør og teori

Opptaksprøven skal sikre at alle studenter har den kunnskapen og de ferdighetene som er minstekrav for å kunne følge undervisningen i de obligatoriske støttefagene.

Denne videoen forteller hva du bør kunne og hvordan oppgavene kan se ut.

 • Forslag til litteratur
 • Finn Benestad: Musikklære (Universitetsforlaget, 2009)
 • Nils E. Bjerkestrand/Elef Nesheim: Grunnbok i musikklære (Norsk Musikforlag, 1986)
 • Nils E. Bjerkestrand/Elef Nesheim: Kreativ sats og analyse (Norsk Musikforlag, 1995)
 • Niels Eskild Johansen: Hørelære – med på notene (Norsk Musikforlag, 2006)
 • Niels Eskild Johansen: Hørelære – rytmelesing (Norsk Musikforlag, 2000)
 • klassisk-harmoni.no
 • Inger Elise Reitan: Akkordrekker på gehør (Unipub, 2010)
 • Ingunn Fanavoll Øye: Harmonisk lytting. Egentrening av gehøret (Unipub, 2009)

Digitalt kurs i teori og gehør 

Kurset kan være nyttig dersom du skal ta opptaksprøve i teori og gehør og mangler teori-og gehøropplæring fra videregående skole. Kurset er gratis, og åpent for alle. 

For å komme seg inn i kurset, må man først registrere seg gjennom registreringsknappen øverst til venstre. Om man bruker mobil vil knappen være øverst til høyre. Deretter trykker man «enroll now».

 Har du problemer med innlogging kan du kontakte:

Maria Medby Tollefsen

+47 77 66 05 35

maria.m.tollefsen@uit.no


Det er nå åpent for suppleringsopptak på følgende instrumenter:
 • bratsj 
 • cello 
 • el.bass 
 • eufonium 
 • fagott 
 • fløyte
 • horn
 • klarinett
 • kontrabass (klassisk)
 • laptop
 • orgel
 • saksofon rytmisk
 • slagverk
 • trombone
 • trommesett
Page administrator: Rita Lillevik
Last updated: 12.06.2024