Studieretning:

Helseteknologi

Tilhører studiet:
Informatikk, sivilingeniør - master
Studieretning:

Helseteknologi

Tilhører studiet:
Informatikk, sivilingeniør - master
Campus
Tromsø
Application deadline
20. april
Søking og opptak
How to apply?

Er du interessert i teknologi og medisin, og har et ønske om å hjelpe andre mennesker? Har du lyst til å ta en utdanning som gir deg mange muligheter for jobber som samfunnet trenger? Sivilingeniør i informatikk innen helseteknologi kan være studiet for deg!

Questions about the study

Jan Fuglesteg.jpg
Jan Fuglesteg

Student advisor


Sunniva Solheim Alvestad

Rådgiver


Dette studiet er for deg som er interessert i teknologi, medisin og helse. Vi trenger personer som kan data for å utvikle løsninger innen helse. Mennesker lever lengre, smitteutbrudd og nye utfordringer innen medisin gjør at behovet for helsetjenester vil øke. Ved å utvikle og benytte ny teknologi kan man gjøre hverdagen til både helsepersonell og pasienter bedre.

Nye måter å stille diagnoser og behandle sykdommer er for mesteparten gjort mulig gjennom utvikling av helseteknologi. IT-systemer er selve livsnerven i moderne sykehus og uten disse vil arbeidet til både leger, sykepleiere og støttepersonell stoppe opp. Alt av informasjon om pasienter lagres og kommuniseres mellom helsepersonell digitalt. Disse systemene er laget av informatikere som har kunnskap både om helse og programmering.

Studiet er praktisk, kreativt og med mye programmering. Studiet krever ingen erfaring med programmering. Du lærer hvordan datamaskiner virker og kommuniserer med hverandre. Studiet fokuserer også på å designe, utvikle, programmere og teste datasystemer.

Helseteknologi er en studieretning i Informatikk, sivilingeniør - master. Det tilbys også studieretninger i Datamaskinsystemer og Cybersikkerhet.

Dette studiet lærer deg hvordan en datamaskin er bygd opp, virker og brukes. Du får arbeide med maskinvare, programvare og kommunikasjonsbaserte systemer. Du lærer også om hvordan matematikk og statistikk brukes til å forklare og programmere en datamaskin til å løse ulike problemer.

Studiet viser deg hvilke utfordringer som er knyttet til datasikkerhet og hvilke tiltak og verktøy som brukes for å løse disse. Du lærer om hvordan bruken og utviklingen av informatikk og teknologi har konsekvenser for samfunnet og miljøet.

Studiet lærer deg om det daglige arbeidet på sykehus og helsestasjoner. Du vil få kunnskap om hvordan menneskekroppen er bygd opp og fungerer slik at du kan snakke med leger og forskere innen medisin. Dette gjør deg i stand til å forstå deres behov for hva slags teknologi du skal utvikle.

Studiet lærer deg å jobbe selvstendig med et viktig problem over lengre tid, og hvordan du deler resultatene dine på en god måte. Du vil forstå viktigheten av å være profesjonell og ha ansvar, og hvilke aktuelle etiske problemstillinger som er tilknyttet informasjonsteknologi slik som ytringsfrihet, personvern og åpenhet.

Med en sivilingeniørgrad i informatikk er du godt rustet for framtidas utfordringer. Utdanningen gir et solid kunnskapsfundament og stor valgfrihet i karriere og arbeidsmarked. De fleste av våre studenter har jobbtilbud før de er ferdig med utdannelsen. Studiet gjør deg svært attraktiv for næringslivet, og du får gode muligheter for en godt betalt og spennende jobb, både i og utenfor Norge.

Det er stor etterspørsel etter teknologisk kompetanse i helsesektoren, innen blant annet logistiske og administrative prosesser, styring og overvåking av medisinering, informasjonshåndtering, kommunikasjon, beregningsorientert biologi, lagring og analyse av genomdata, genetisk testing, pasientspesifikk behandling, nevrovitenskap, samt både gamle og nye typer medisinsk utstyr inkludert robotikk.

Informatikere innen helseteknologi kan jobbe i firma som for eksempel DIPS, Norsk Helsenett, Helse Nord IKT og UNN. Informatikere jobber også i Kongsberg Satellite Services (KSAT), Kongsberg Spacetec, NRK, Facebook, Google, Microsoft, BEKK, Sintef, NSE, Norut, IBM, og HP.

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse + matematikk R1 og R2, og fysikk 1 (SIVING).

Studiet er adgangsregulert.
Antall studieplasser i 2022: 21
Tidligere poenggrenser

  • Hovedopptak 2021: Ordinær kvote: Alle. Førstegangsvitnemål: Alle
  • Hovedopptak 2020: Ordinær kvote: Alle. Førstegangsvitnemål: Alle
  • Hovedopptak 2019: Ordinær kvote: Alle. Førstegangsvitnemål: Alle

 Har du generell studiekompetanse, men mangler matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

Mangler du generell studiekompetanse og matematikk R1 og R2, og fysikk 1?

  • Du kan ta Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning i Tromsø eller i Narvik, Alta eller Bodø. Dette er et heltidsstudium på 1 år.
  • Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse. NB: De spesielle opptakskravene Matematikk R1 og R2 + Fysikk 1 kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

For mer informasjon, se UiT sin hjemmeside om Søking og opptak

Innpassing

Søkere som har relevant høyere utdanning fra tidligere kan søke om innpassing av emner, som etter faglig vurdering kan erstatte emner i studiet og brukes som en del av graden. En individuell utdanningsplan for resten av studietiden utarbeides. Du søker da opptak gjennom Samordna opptak og leverer søknad om innpassing etter at du er tatt inn som student på studieprogrammet.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser, pc-lab eller feltkurs.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet.

Studiet avsluttes med en masteroppgave. I prosjektarbeid og i masteroppgaver gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte. Masteroppgaven kan etter avtale også gjennomføres i, eller i samarbeid med, en bedrift.

I studiet inngår minst 6 uker relevant arbeidspraksis, som kan gi nyttig lærdom og gjøre deg bedre rustet for arbeidsmarkedet.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.  
 
Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.  

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Med en fullført mastergrad i informatikk er du kvalifisert til ph.d.-studium i realfag (informatikk), under forutsetning av at du kan dokumentere tilstrekkelig potensial for forskning og minimum ha et snitt på C eller bedre på graden.

IT og techbransjen er internasjonal. Ved å dra på utveksling under studiene får du kjennskap til nye kulturer, språk og andre levemåter. Internasjonal erfaring og kompetanse er svært verdifullt, både for deg og for næringslivet. Institutt for informatikk oppfordrer alle våre studenter til å reise på utveksling. Vi hjelper til med både søknadsprosess og tilrettelegging for fag i studieplanen. Et utenlandsopphold ser både attraktivt ut på CVen og kan gi deg kunnskap og spisskompetanse i ditt fagfelt.

Eksempler på relevante utvekslingsavtaler er Technical University of Munich og Free University Amsterdam. UiT har også utvekslingsavtaler med mange universiteter i utlandet. For mer info om utveksling, se her.

André Henriksen

André Henriksen, ph.d., tok en sivilingeniørgrad i 2003 fra Institutt for informatikk ved UiT Norges arktiske universitet. Mellom 2003 og 2016 jobbet han som systemutvikler, prosjektleder og utviklingsleder i Tromsøbaserte teknologiselskaper. Mellom 2012 og 2016 tok han parallelt en erfaringsbasert master i strategisk ledelse og økonomi (MBA) ved Handelshøgskolen, ved UiT Norges arktiske universitet. Mellom 2016 og 2021 tok han en doktorgrad i helseteknologi/medisinsk informatikk ved det helsevitenskapelige fakultetet, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet.

Henriksen har siden 2021 jobbet for Institutt for Informatikk, UiT, som universitetslektor.

Henriksen var med på søknad til DIKU (Direktoratet for internasjonalisering og kvalitet i høgare utdanning), der det ble tildelt NOK 6.3 mill. for å etablere en samlingsbasert master i digitale helsetjenester. Masterprogrammet startes opp høsten 2022 ved Campus Mo i Rana, og er et tett samarbeid med helsetjenestene i Helgelandsregionen.

Henriksen underviser for tiden i mobile helse (mHelse) systemer og applikasjoner, samt kliniske informatikk, som del av studieretningen Helseteknologi på sivilingeniørstudiet ved instituttet. Han kommer dessuten til å undervise på masterprogrammet i digitale helsetjenester.  Han har tidligere undervist i biostatistikk og epidemiologi.

Gunnar Hartvigsen

Gunnar Hartvigsen, PhD, is professor at the University of Tromsø – The Arctic University of Norway (UiT), Faculty of Science and Technology, Department of Computer Science, and Head of the Health Informatics and -Technology group (HIT) (former: Medical Infor­matics & Telemedicine group (MI&T)). From 2018, he has also been professor at Department of Health and Nursing Science, Faculty of Health- and Sport Science, University of Agder (UiA) (part time). Dr. Hartvigsen was in 2016–2017 professor at the Norwegian Centre for eHealth Research, University Hospital of North Norway (UNN) (part time). In 2000-2015 he was professor at the Nor­weg­ian Centre for Integrated Care and Tele­medi­cine (NST), University Hospital of North Norway (UNN) (part time). He holds an MSc and a PhD degree in Com­puter Science (Artificial Intelligence) from UiT. Prior to joining the Department of Computer Science at UiT, he was a research fellow at the Bodø Graduate School of Business, Nor­way (1987-89). From 1989, he has held different positions at UiT: assistant professor (1989-1991), associate professor (1991-1994) and professor (1994-). In 2021, Hartvigsen established the company Akademisk mentor AS where he is the general manager.

In 2005-2009 he was Vice Dean for research and education at the Faculty of Science, UiT. He has held several honorary posts at the Department of Computer Science, including Head of Department, Vice Head of Department, and Head of Education. He has been member of several boards and committees at the university, including deputy member of the board at UiT. In 2004–2006, he was chairman of the Norwegian Council for Computer Science. From 2010–2017, he was member of The National Committee for Research Ethics in Science and Technology (NENT). From 2005-2013, he served as board member of the Norwegian Society for Medical Informatics (FDH and later NorHIT). In 2007-2015, he was director and research manager of Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL), one of Norway’s first centres for research-based innovation (SFI). 

He has supervised 88 master’s students (theses) and 16 PhD students. Dr. Hartvigsen is currently supervising/co-supervising 4 PhD students and 4 master’s students. Furthermore, he has supervised 7 postdocs (at UNN). Since 1992, he has been a member of more than 90 adjudication committees for faculty positions (Norway, Sweden, Finland, Denmark, the Netherlands, Germany, and USA). He has acted as referee for several conferences, journals, and research councils.

Dr. Hartvigsen has been a member of several doctoral adjudication committees in Norway, Denmark, Sweden and the Netherlands. He has participated in several international expert panels for evaluation of large applications with budgets of up to € 50 million in Sweden (VINNOVA) and Finland (Academy of Finland and TEKES). In 2020, Hartvigsen was a member of international evaluation panels for Horizon 2020-IMI2 (Innovative Medicines Initiative) and Health SC1-BHC-06-2020.

In recent years, Dr. Hartvigsen has been teaching courses on Telemedicine and eHealth Systems (MSc, PhD), Medical Informatics (MSc, PhD), Electronic Health Records (MSc), Software engineering (BSc), and How to do research / communicating research (PhD). In addition, he has been teaching/organising several special curriculum courses for PhD students. Hartvigsen has extensive experience from study administration from several universities, including planning and management of study programs and courses.

In 2021, Hartvigsen was awarded NOK 6.3 million from DIKU (the Directorate for Internationalization and Quality Development in Higher Education) to establish an experience-based master's in digital health services together with the health service in the Helgeland region.

Dr. Hartvigsen has received several grants from the Research Council of Norway (Tromsø Telemedicine Laboratory NOK 240 Mill. 2007-2014 (NOK 80 Mill. from RCN + NOK 160 Mill. from the partners); Context-sensitive systems for mobile communication in hospitals NOK 4,4 Mill. 2007-2010; DiPato - Distributed Electronic Patient Record NOK 1,5 Mill. 2000-2004; Global Distributed Diary NOK 3,3 Mill. 1996-2001), Helse Nord (Smartphones in Type-2 Diabetes Group Education Programs, NOK 2,8 mill. 2014-2017; Moving pre-surgical planning from the hospital to the patient at home through electronic collaboration (eTeam-Surgery) NOK 8,1 mill. 2013-2016; Impact of Experience Sharing on Type 2 Diabetes Self-Management, NOK 2,5 mill. 2011-2013; Self-help through a mobile ICT tool, NOK 2 mill. 2005-2008), Tromsø forskningsstiftelse (Mobile phone-based health information for people with diabetes, NOK 1,2 mill., 2011-2014), Regional Research Fund North-Norway (CADMOS – serious games for children with diabetes, NOK 3 mill, 2014-2016). Horizon 2020 (WARIFA 2021-2024, EURO 710.000). At UNN, Hartvigsen has contributed to several EU projects, including Renewing Health 2010–2013, FI-STAR 2013–2015 and HEIR 2020-2023. (1 € ≈ 10 NOK)

His research interests include various aspects of telemedicine and medical informatics, including electronic disease surveillance, self-help systems for people with chronic diseases, social media and mixed reality social computer games for people with chronic diseases, medical sensor systems, HCI for mobile systems, digital patient communication, context-sensitive communication, physical activity sensors, e-health applications for people with intellectual disability, telemedicine systems in private homes, and motivational mechanisms in e-health.

In 1994-95, he was on sabbatical leave at the University of Twente, Faculty of Computer Science, The Netherlands. In Fall 2006, he was on sabbatical leave at the Faculty of Medicine, Munich University of Technology and Department of Health Science and Technology, Aalborg University. In 2011-2012 he was visiting professor at the University of California Davis (September-December 2011 & April-July 2012). In 2017-2018 he was visiting professor at the Technical University of Valencia (UPV), Spain.

Hartvigsen has an extensive scientific production. Dr. Hartvigsen has written three books (“The Researcher’s Handbook”, “Computer Ethics” and “Lessons learned from 25 years with telemedicine in Northern Norway” (English and Russian edition)) and more than 400 papers and reports on telemedicine, electronic disease surveillance, EHRs, self-help systems for people with chronic diseases, intelligent homes, dis­tributed applications, software agents, adaptive user interfaces, file systems, educa­tional software, knowledge-based systems and ethics. He has recorded more than 850 contributions in the Norwegian publication database Cristin.

Hartvigsen has established extensive cooperation with several outstanding international research groups in medical informatics. As a result, he has published scientific papers together with more than 150 researchers from several countries, including researchers at University of Washington, Seattle, USA; Illinois Institute of Technology, Chicago, USA; University of California, Davis, USA; University of Texas Health Science Center, Houston, USA; Columbia University, New York, USA; Johns Hopkins University, Baltimore, USA; Technische Universität München, Germany; Technical University of Valencia, Spain; University of Geneva, Switzerland; Aalborg University, Denmark; and Karolinska Institutet, Sweden.

Hartvigsen has been a member of Academia Borealis, Northern Norway Academy of Science since the Academy was founded in 2001. In 2016, he was elected as a member of NTVA, Norwegian Academy of Technological Sciences.

In 2014, he was awarded Forskerforbundet’s (Norwegian Association of Researchers) “hjernekraft pris” (Brainpower award) for his contribution within self-help systems for the treatment of people with diabetes.

Hartvigsen is presented in “Biographical Lexicon of Medical Informatics” (2015) and listed in “Who's Who in Ethics” (Global Ethics Observatory, unesco.org).

He has been invited as a speaker on telemedicine and eHealth in several countries, including Norway, Sweden, Denmark, Greenland, Germany, France, UK, Spain, Poland, Russia, Czech Republic, USA and Australia.

His h-index = 30 according to Google Scholar, i10-index = 65 and his publications have received over 4200 citations, of which more than 2500 since 2016.

Alexander Horsch.jpg
Alexander Horsch

Alexander Horsch, born 1955 in Augsburg, Germany, is professor in computer science. His main scientific contributions are in the creation of systems for medical image analysis and for biosignal analysis, also in combination with telemedicine services. Early work focused on computer aided diagnosis of cancer, where I was one of the drivers in developing a system for the early detection of melanoma which was patented and integrated in a commercial product. Lately I worked on accelerometer data analysis for research on physical activity in the framework of large populations studies. Current emphasis is on methods from artificial intelligence, including machine learning and deep learning, with a focus on use cases from medicine, biology, and public health.

Årsand, Eirik

Professor in Cyber-Physical Systems, with focus on Health Technology at the Department of Computer Science at UiT The Arctic University of Norway