Studieretning:

Biologi

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Photo: Mathias Leines Dahle
Photo: Mathias Leines Dahle
Studieretning:

Biologi

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Campus
Tromsø
Application deadline
Søking og opptak
How to apply?

Hvordan skal man lære ungdom om evolusjon og økologi på en pedagogisk måte? Denne studieretningen gir deg praktisk og teoretisk kunnskap for undervisning i biologi.

Questions about the study

Marianne Brekke.jpg
Marianne Brekke

Adviser


Stian-Anfinsen.jpg
Stian Normann Anfinsen

Associate Professor / Group Leader Machine Learning


Studieretningen gir deg kunnskap om mangfoldet av livsformer på jorda og samspillet mellom dem. Det legges vekt på eksempler fra nordområdene i emner som celle- og molekylærbiologi, plante- og dyrefysiologi, økologi og evolusjon. Studiet gir deg erfaring med innsamling og undersøkelser av organismer i naturen ved deltakelse på tokt og feltarbeid, og du får også god trening i laboratorieteknikker. Studieretningen gir deg derfor et solid fundament for praktisk og teoretisk undervisning av biologi i skolen.

På denne studieretningen kan du velge mellom følgende fagkombinasjoner (fag1/fag2)

  • Biologi / Kjemi
  • Biologi / Matematikk

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
og
(Praksis år 1)
2. semester (vår)
(5 stp) og
(15 stp)
(kjemi fag 2)
(matematikk fag 2)
3. semester (høst)
(kjemi fag 2)
BIO-1xxx Økologi 1 (matematikk fag 2)
(kjemi fag 2)
(matematikk fag 2)
(kjemi fag 2)
(matematikk fag 2)
4. semester (vår)
(kjemi fag 2)
(matematikk fag 2)
eller
(kjemi fag 2)
(matematikk fag 2)
5. semester (høst)
(fordypningsoppgave)
(5 stp) og
(5 stp) (kjemi fag 2)
eller
(5 stp) (matematikk fag 2)
6.semester (vår)
BIO-1xxx Anvendt molekylær-biologi (kjemi fag 2)
(matematikk fag 2)
(kjemi fag 2)
(matematikk fag 2)
7. semester (høst)
(kjemi fag 2)
BIO-1xxx Botanikk (matematikk fag 2)
BIO-1xxx Plantefysiologi
(kjemi fag 2)
MAT/STA -2xxx (matematikk fag 2)
8. semester (vår)
(kjemi fag 2)
(matematikk fag 2)
9. semester (høst)
BIO/KJE-2xxx/3xxx eller metodeemne 2xxx/3xxx (kjemi fag 2)
BIO/MAT/STA-2xxx/3xxx eller metodeemne 2xxx/3xxx (matematikk fag 2)
eller
BIO/KJE3xxx (kjemi fag 2)
eller
BIO/MAT/STA 3xxx (matematikk fag 2)
(10 av 40 stp)
10. semester (vår)
(30 av 40 stp)
Currently not available
Johannessen-Mona-Face.jpg-Bredde-180px-
Mona Johannessen

I am head of Research Group for Host-Microbe interaction (HMI) that studies the interplay between host and microbe with the goal to find new strategies for rapid diagnostic as well as colonization and infection prevention/treatment. I am also highly involved in tearching at courses at all levels.

Katja Karppinen

Associate Professor in Plant Biotechnology and Bioenergy

maarten-beerepoot.jpg
Maarten Beerepoot

Senior lecturer in Chemistry

Associate professor II, Centre for learning and technology (Result)

Campus
Tromsø
Application deadline
Søking og opptak
How to apply?