Studieretning:

Kjemi

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Studieretning:

Kjemi

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Campus
Tromsø
Application deadline
20. april
Søking og opptak
How to apply?

Alt fra klær, medisiner og mat er bygd opp av de små byggeklossene vi kaller atomer. I kjemi handler det om å forstå hvordan ting er bygd opp og hvordan vi kan forbedre dem, slik kan vi utvikle nye miljøvennlige materialer, medisiner og grønt drivstoff. Som lektor med en studieretning i kjemi vil du kunne lære elever om universets byggeklosser og hvordan de kan brukes til å skape ting verden enda ikke har sett.

Questions about the study

Marianne Brekke.jpg
Marianne Brekke

Adviser


Ida Friestad Pedersen.jpg
Pedersen, Ida Friestad

Associate professor


Som lektor med studieretning i kjemi lærer du om hvordan kjemi brukes i utviklingen av nye miljøvennlige materialer, medisiner og i overvåkning av miljøgifter. Kjemi er et praktisk fag, hvor du får tilbringe mye tid på laboratorium og lære deg de forskjellige metodene som brukes for å undersøke stoffer. Datamaskiner er også blitt en viktig del i å undersøke molekyler og studiet viser deg hvordan dette brukes til å se kjemiske reaksjoner.

I denne studieretningen tilbys fagkombinasjonen kjemi / matematikk (fag1/fag2).

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
eller
5. semester (høst)
og
6. semester (vår)
MAT - 2xxx
valgfag
7. semester (høst)
8. semester (vår)
9. semester (høst)
KJE/MAT/STA-2xxx/3xxx eller metodeemne 2xxx/3xxx
eller
KJE/MAT/STA 3xxx
(10 av 40 stp)
10.semester (vår)
(30 av 40 stp)
Currently not available
Ansatte-IK-Abhik-Ghosh.jpg-Bredde-180px-
Abhik Ghosh

Biography

Abhik Ghosh grew up in India and did his Ph. D. at the University of Minnesota under the tutelage of Paul G. Gassman, while also extensively collaborating with Jan Almlöf (formerly a professor at UiO and a professor II at UiT). After postdoctoral stints in bioinorganic chemistry with Larry Que and David Bocian, he took up a faculty position at UiT in 1996, where he has been full professor since 2000. He was a Senior Fellow of the San Diego Supercomputer Center (1997-2004) and on several occasions a Visiting Professor at the University of Auckland, New Zealand (2006-2015). Since 2021, he has led the UiT’s Center for Sustainable STEM Education.

Abhik has served on the editorial boards of the Journal of Biological Inorganic Chemistry, the Journal of Inorganic Biochemistry, and the Journal of Porphyrins and Phthalocyanines. He edited the popular science book Letters to a Young Chemist (Wiley, 2011) and coauthored the textbook Arrow Pushing in Inorganic Chemistry: A Logical Approach to the Chemistry of the Main Group Elements (Wiley, 2014); the latter won the 2015 PROSE Award for Best Textbook in the Mathematical and Physical Sciences. In 2022, he became a member of the European Academy of Sciences and also received the Hans Fischer Career Award for Lifetime Achievement in Porphyrin Chemistry. As a gay chemist, Abhik has been involved in a variety of projects aimed at diversifying chemistry.

Research group

CV and publication list (ORCID)

Google Scholar

maarten-beerepoot.jpg
Maarten Beerepoot

Development, teaching and leadership in introductory chemistry courses. Research in theoretical chemistry and development of STEM education. Supervision of master students and PhD students.

Ansatte-IK-Jørn-Hansen
Jørn H Hansen

Associate Professor Organic Synthesis/Medicinal Chemistry, Merited Teacher, Head of the Chemical Synthesis and Analysis Group 

Research, Education and administrative work.