Studieretning:

Kjemi

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Photo: Ingun A Mæhlum
Photo: Ingun A Mæhlum
Studieretning:

Kjemi

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Campus
Tromsø
Application deadline
Søking og opptak
How to apply?

Kjemi er avgjørende for utvikling av fornybare og alternative energikilder som solenergi og biodrivstoff. Som lektor i kjemi er du med på å utdanne og inspirere ungdom til å lære kjemi.

Questions about the study

Marianne Brekke.jpg
Marianne Brekke

Adviser


Stian-Anfinsen.jpg
Stian Normann Anfinsen

Associate Professor / Group Leader Machine Learning


Som lektor i kjemi vil du kunne bruke dine kunnskaper til å vekke interresse for kjemi blant ungdom. Kjemikere er sentral i utviklingen av nye miljøvennlige og "smarte" materialer. De er også sentrale i overvåking og behandling av miljøgifter og klimagasser. Kjemikere lager nye legemidler som skal behandle de store folkesykdommene og beskytte mot truende epidemier.

På denne studieretningen har du fagkombinasjonen kjemi / matematikk (fag1/fag2).

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2. semester (vår)
3. semester (høst)
4. semester (vår)
eller
5. semester (høst)
og
6. semester (vår)
MAT - 2xxx
valgfag
7. semester (høst)
8. semester (vår)
9. semester (høst)
KJE/MAT/STA-2xxx/3xxx eller metodeemne 2xxx/3xxx
eller
KJE/MAT/STA 3xxx
(10 av 40 stp)
10.semester (vår)
(30 av 40 stp)
Currently not available
maarten-beerepoot.jpg
Maarten Beerepoot

Senior lecturer in Chemistry

Associate professor II, Centre for learning and technology (Result)

Ansatte-IK-Jørn-Hansen
Jørn H Hansen

Associate Professor Organic Synthesis/Medicinal Chemistry, Merited Teacher, Head of the Chemical Synthesis and Analysis Group 

Research, Education and administrative work.

Campus
Tromsø
Application deadline
Søking og opptak
How to apply?