Studieretning:

Matematikk

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Photo: MostPhotos.com
Photo: MostPhotos.com
Studieretning:

Matematikk

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Campus
Tromsø
Application deadline
Søking og opptak
How to apply?

På denne studieretningen får du kunnskap om hvordan du kan motivere og inspirere ungdom til å lære matematikk. Kanskje dine framtidige elever kan være med på å løse framtidas teknologiutfordringer?

Questions about the study

Marianne Brekke.jpg
Marianne Brekke

Adviser


Stian-Anfinsen.jpg
Stian Normann Anfinsen

Associate Professor / Group Leader Machine Learning


Matematikk er grunnlaget for all teknologi. Som lektor i matematikk kan du inspirere ungdom til å jobbe med for eksempel datasikkerhet eller klimamodellering. Matematikk og statistikk er også sentral i miljø- og helseforskning. Med en utdanning innen matematikk eller statistikk fordyper du deg i stoff som blir brukt i en rekke andre vitenskaper.

På denne studieretningen kan du velge mellom følgende fagkombinasjoner (fag1/fag2)

  • Matematikk / Fysikk
  • Matematikk / Kjemi
  • Matematikk / Biologi

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.semester (høst)
(biologi og fysikk fag 2)
(kjemi fag 2)
2. semester (vår)
(fysikk fag 2)
(biologi fag 2)
(kjemi fag 2)
3. semester (høst)
(biologi fag 2)
(kjemi fag 2)
(fysikk fag 2)
eller
(fysikk fag 2)
(biologi fag 2)
(kjemi fag 2)
(fysikk og biologi fag 2)
(kjemi fag 2)
4. semester (vår)
(biologi fag 2)
(fysikk fag 2)
(kjemi fag 2)
(biologi fag 2)
(kjemi og fysikk fag 2)
(fysikk fag 2)
MAT-2xxx (biologi og kjemi fag 2)
5. semester (høst)
(5 stp.)
(5 stp.)
6. semester (vår)
(biologi fag 2)
(fysikk fag 2)
(kjemi fag 2)
MAT-2xxx (fysikk fag 2)
MAT/STA-2xxx/3xxx (kjemi fag 2)
eller
(biologi fag 2)
MAT/STA - 2xxx (biologi og kjemi fag 2)
MAT-2xxx (fysikk fag 2)
7. semester (høst)
(fysikk fag 2)
eller
(fysikk fag 2)
BIO-1xxx (biologi fag 2)
BIO-1xxx Økologi 1(biologi fag 2)
MAT/STA-2xxx/3xxx (fysikk fag 2)
(kjemi fag 2)
MAT/STA-2xxx/3xxx eller FYS-0001 Brukerkurs i fysikk (biologi fag 2)
MAT/STA-2xxx/3xxx eller KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi (fysikk fag 2)
(kjemi fag 2)
8. semester (vår)
9. semester (høst)
MAT/STA-2xxx/3xxx eller metodemne 2xxx/3xxx (eller emne i fag 2 -2xxx/3xxx)
eller MAT/STA-3xxx
eller emne i fag 2 BIO/FYS/KJE-3xxx
(10 av 40 stp)
10.semester (vår)
(30 av 40 stp)
Currently not available
Campus
Tromsø
Application deadline
Søking og opptak
How to apply?