Studieretning:

Matematikk

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Studieretning:

Matematikk

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Campus
Tromsø
Application deadline
20. april
Søking og opptak
How to apply?

Du bruker matematikk hver dag, alt fra å beregne når du må gå for å rekke bussen eller hvor mye penger du kan bruke til helgen. I en større sammenheng brukes det til å holde styr på verdensøkomonien og beregne klimaendringer og vaksinasjonsdekning. Matematikk er et verktøy for å forstå verden og er grunnlaget for realfagene. Som lektor med en studieretning i matematikk vil du kunne lære elevene hvordan tall kan brukes til å se og forklare verden rundt seg.

Questions about the study

Marianne Brekke.jpg
Marianne Brekke

Adviser


Ida Friestad Pedersen.jpg
Pedersen, Ida Friestad

Associate professor


Matematikk er grunnlaget for alle realfag og teknologi. Lektor med studieretning i matematikk lærer deg hvordan matematikk brukes til å jobbe med datasikkerhet, klimamodellering eller miljø- og helseforskning. Gjennom å lære deg matematikk og statistikk fordyper du deg i fag som blir brukt i en rekke andre vitenskaper.

På denne studieretningen kan du velge mellom følgende fagkombinasjoner (fag1/fag2)

  • Matematikk / Fysikk
  • Matematikk / Kjemi
  • Matematikk / Biologi

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.semester (høst)
(biologi og fysikk fag 2)
(kjemi fag 2)
2. semester (vår)
(fysikk fag 2)
(biologi fag 2)
(kjemi fag 2)
3. semester (høst)
(biologi fag 2)
(kjemi fag 2)
(fysikk fag 2)
eller
(fysikk fag 2)
(biologi fag 2)
(kjemi fag 2)
(fysikk og biologi fag 2)
(kjemi fag 2)
4. semester (vår)
(biologi fag 2)
(fysikk fag 2)
(kjemi fag 2)
(biologi fag 2)
(kjemi og fysikk fag 2)
(fysikk fag 2)
MAT-2xxx (biologi og kjemi fag 2)
5. semester (høst)
(5 stp.)
(5 stp.)
6. semester (vår)
(biologi fag 2)
(fysikk fag 2)
(kjemi fag 2)
MAT-2xxx (fysikk fag 2)
MAT/STA-2xxx/3xxx (kjemi fag 2)
eller
(biologi fag 2)
MAT/STA - 2xxx (biologi og kjemi fag 2)
MAT-2xxx (fysikk fag 2)
7. semester (høst)
(fysikk fag 2)
eller
(fysikk fag 2)
BIO-1xxx (biologi fag 2)
BIO-1xxx Økologi 1(biologi fag 2)
MAT/STA-2xxx/3xxx (fysikk fag 2)
(kjemi fag 2)
MAT/STA-2xxx/3xxx eller FYS-0001 Brukerkurs i fysikk (biologi fag 2)
MAT/STA-2xxx/3xxx eller KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi (fysikk fag 2)
(kjemi fag 2)
8. semester (vår)
9. semester (høst)
MAT/STA-2xxx/3xxx eller metodemne 2xxx/3xxx (eller emne i fag 2 -2xxx/3xxx)
eller MAT/STA-3xxx
eller emne i fag 2 BIO/FYS/KJE-3xxx
(10 av 40 stp)
10.semester (vår)
(30 av 40 stp)
Currently not available