Studieretning:

Fysikk

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Studieretning:

Fysikk

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Teknologien vi omgir oss med i hverdagen er bygget på fysikk, i dette studiet får du sjansen til å forstå hvordan verden rundt deg fungerer og hvordan du kan bidra til å utvikle vår forståelse av naturen og teknologien vi bruker. Som lektor med studieretning i fysikk får du grunnlaget du trenger for å vise elever hvordan universet er bygd opp fra partikler til galakser.

Questions about the study

Marianne Brekke.jpg
Marianne Brekke

Adviser


Ida Friestad Pedersen.jpg
Ida Friestad Pedersen

Associate professor


Fysikk er en studieretning i lektorutdanning for trinn 8-13. Fysikk danner grunnlaget for den teknologiske utviklinga og former framtida. Overalt møter du avansert teknisk utstyr som anvender fysiske metoder. Fysikere jobber med undersøkelse og forståelse av naturfenomener. I studiet lærer du grunnleggende fysikk, de nødvendige matematiske verktøy og de vitenskapelige metodene som tas i bruk i forskning på naturen og utvikling av teknologi.

Progresjonskrav:
Profesjonsfag år 1 må være bestått før en kan begynne på profesjonsfag i år 3 og denne igjen være bestått før en kan begynne på profesjonsfag i år 4. For praksis gjelder at årets praksisperiode må være bestått før en kan starte på en ny. For å kunne starte på profesjonsfag i år 3, må studentene også ha bestått praksis år 2 og oppnådd minimum 100 studiepoeng totalt. For å starte på år 4 i utdanningen må både profesjonsfag år 3 og bacheloroppgaven være bestått. For å starte på profesjonsfag i år 4, må studentene ha bestått praksis år 3, ha minimum 50 studiepoeng i hvert av de to fagene sine og ha oppnådd minimum 190 studiepoeng totalt.

For å se hvilke emner som undervises i studiet så se under fanen «Studieplan» for oversikt over programmet for ditt kull.

Emner 1.år høsten 2023

PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering

MAT-1001 Kalkulus 1

PFF-1015 Praksis år 1Institute Country
University of Otago New Zealand
University of Côte d'Azur Frankrike