Studieretning:

Fysikk

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Studieretning:

Fysikk

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Campus
Tromsø
Application deadline
Søking og opptak
How to apply?

Fysikk danner grunnlaget for den teknologiske utviklinga og former framtida.

Questions about the study
Marianne Brekke.jpg
Marianne Brekke

Adviser


Stian-Anfinsen.jpg
Stian Normann Anfinsen

Associate Professor / Head of Machine Learning Group


Fysikk danner grunnlaget for den teknologiske utviklinga og former framtida. Overalt møter du avansert teknisk utstyr som anvender fysiske metoder. Som fysikklektor skal du lære ungdom å undersøke og forstå naturfenomener. I studiet lærer du grunnleggende fysikk, bruk av matematiske verktøy og eksperimentelt utstyr, og de vitenskapelige metodene som brukes i forskning på naturen og utvikling av teknologi. I tillegg får du god trening i moderne metoder for å løse fysiske problemer med datamaskiner.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum
PFF-1015 Praksis år 1
INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering
MAT-1001 Kalkulus 1
2.semester (vår)
FYS-1050 Fysikk for ingeniører
MAT-1004 Lineær algebra
MAT-1002 Kalkulus 2
3. semester (høst)
FYS-1001 Mekanikk

MAT-1003 Kalkulus 3
4. semester (vår)
FYS-1002 Elektromagnetisme
PFF-1016 Praksis år 2
FYS-1003 Grunnkurs i eksperimentell fysikk
STA-1001 Statistikk og sannsynlighet
5. semester (høst)
FYS-2015 Bachelor's thesis in physics (fordypningsoppgave)
PFF-2001 Praksis år 3
PFF-2020 Undervisningsledelse og ledelse av læringsprosesser
PFF-2022 Naturfagdidaktikk 1A (5 stp)
PFF-2026 Matematikkdidaktikk 1(5 stp)
6. semester (vår)
FYS-2000 Kvantemekanikk
FYS-2xxx
MAT/STA-2xxx
7.semester (høst)
FYS-2001 Statistisk fysikk og termodynamikk
FYS-2xxx/3xxx
FYS-2xxx/KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi
8. semester (vår)
PFF-3020 Skolen som organisasjon, elevens livsverden og kulturelt mangfold
PFF-3001 Praksis år 4
PFF-3022 Naturfagdidaktikk 2A
PFF-3026 Matematikkdidaktikk 2
9. semester (høst)
FYS/MAT/STA-2xxx/3xxx eller metodeemne 2xxx/3xxx
PFF-3102 Naturfagdidaktikk eller FYS/MAT/STA-3xxx
FYS-3907 Masteroppgave i fysikk ved lektorutdanninga (10 av 40 stp)
10. semester (vår)
FYS-3907 Masteropgave i fysikk ved lektorutdanninga (30 av 40 stp)
Currently not available