Studieretning:

Fysikk

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Studieretning:

Fysikk

Tilhører studiet:
Lektor i realfag trinn 8-13 - master
Campus
Tromsø
Application deadline
Søking og opptak
How to apply?

Fysikk danner grunnlaget for den teknologiske utviklingen. Vil være med på å undervise ungdom som kanskje kan løse framtidas teknologiske utfordringer? Da er dette studieretningen for deg!

Questions about the study

Marianne Brekke.jpg
Marianne Brekke

Adviser


Stian-Anfinsen.jpg
Stian Normann Anfinsen

Associate Professor / Group Leader Machine Learning


Overalt møter du avansert teknisk utstyr som anvender fysiske metoder. Som lektor i fysikk skal du lære ungdom å undersøke og forstå naturfenomener. I studiet lærer du grunnleggende fysikk, bruk av matematiske verktøy og eksperimentelt utstyr, og de vitenskapelige metodene som brukes i forskning på naturen og utvikling av teknologi. I tillegg får du god trening i moderne metoder for å løse fysiske problemer med datamaskiner.

På denne studieretningen har du fagkombinasjonen fysikk / matematikk (fag 1/fag 2).

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (høst)
2.semester (vår)
3. semester (høst)
eller
4. semester (vår)
5. semester (høst)
(5 stp)
(5 stp)
6. semester (vår)
FYS-2xxx
MAT/STA-2xxx
7.semester (høst)
FYS-2xxx/3xxx
FYS-2xxx
eller
8. semester (vår)
9. semester (høst)
FYS/MAT/STA-2xxx/3xxx eller metodeemne 2xxx/3xxx
eller
FYS/MAT/STA-3xxx
(10 av 40 stp)
10. semester (vår)
(30 av 40 stp)
Currently not available
Campus
Tromsø
Application deadline
Søking og opptak
How to apply?