Studieretning:

Matematikk og statistikk

Tilhører studiet:
Matematiske realfag - bachelor
Studieretning:

Matematikk og statistikk

Tilhører studiet:
Matematiske realfag - bachelor
Campus
Tromsø
Application deadline
20. april
Søking og opptak
How to apply?

Er du en problemløser og liker utfordringer? Stadig flere arbeidsplasser trenger ansatte som kan løse utfordringer ved å bruke matematikk og håndtere store mengder informasjon. Matematikk er et universelt språk for vitenskap, teknologi og ingeniørkunst og på denne studieretningen kan du lære hvordan matematikk og statistikk spiller en sentral rolle i samfunnet vi lever i.

Questions about the study

065.jpg
Hågensen, Tine Margrete

Head of Office


Matematikk og statistikk er en studieretning på bachelor i matematiske realfag. Studieretningen har flere matematiske fag og gjør deg trygg på å bruke matematikk til å løse problemer. Du får en stor grad av valgfrihet og fleksibilitet i valg av fag du vil kombinere i studiet. Dette kan være fag innenfor fysikk, informatikk, økonomi, kjemi, biologi eller samfunnsfag, og vil gi deg et unikt utgangspunkt videre.

Tolking av informasjon, statistikk og vitenskapelig beregning er et gjennomgående tema i studieretningen. Statistikk er sentralt i flere fagfelt, som for eksempel innen klimaforskning, finans, økonomi og medisinsk bildebehandling.

Du kan lære om hvordan matematikk kan brukes i å løse praktiske problemer. Eksempler på fagfelt innen praktisk matematikk kan være optikk, hydrodynamikk og atmosfærefysikk. På denne studieretningen kan du også studere ren matematikk, som fokuserer på matematiske teorier. Du vil utvikle evner innen abstrakt tenking og lære å analysere og løse vanskelige problemstillinger.

For mer informasjon om studieretningen, se Studieplanen, eller ta kontakt med studieveileder.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (Høst)
2. semester (Vår)
3. semester (Høst)
eller
4. semester (Vår)
Valgemne eller spesialisering
5. semester (Høst)
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering
6. semester (Vår)
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering