Studieretning:

Fysikk

Tilhører studiet:
Matematiske realfag - bachelor
Studieretning:

Fysikk

Tilhører studiet:
Matematiske realfag - bachelor
Campus
Tromsø
Application deadline
20. april
Søking og opptak
How to apply?

Lurer du på hvorfor nordlyset oppstår eller hvordan vi kan bruke lys til å se på innsiden av kroppen vår? Hva består stjerner og atomer av? Ønsker du å forstå fenomener i naturen, og bidra til utvikling av samfunnet? Studiet i fysikk lærer du om bærekraftige energiløsninger, klimaendringer, medisinsk teknologi og verdensrommet.

Questions about the study

065.jpg
Hågensen, Tine Margrete

Head of Office


Fysikk er en studieretning på bachelor i matematiske realfag. Studieretningen lærer deg fysikk, matematikk, statistikk og programmering. Du får vite om de fysiske lovene i universet, og hvordan de kan brukes i praksis. Gjennom studiet får du undervisning i og erfaring med de vitenskapelige metodene som tas i bruk både i forskning på naturen og i utvikling av teknologi.

På denne studieretningen kan du velge å fordype deg i fornybar energi, rom- og plasmafysikk, signalbehandling, modellering av komplekse systemer, sensorteknologi og kunstig intelligens. Du lærer å behandle og tolke vitenskapelige informasjon og blir kjent med avanserte instrumenter brukt i forskning. Mye av dette bygger på temaer du får lære om som blant annet elektromagnetisme, kvantemekanikk og termodynamikk.

For mer informasjon om studieretningen, se Studieplanen, eller ta kontakt med studieveileder.

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester (Høst)
2. semester (Vår)
3. semester (Høst)
4. semester (Vår)
5. semester (Høst)
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering
6. semester (Vår)
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering
Valgemne eller spesialisering
Matteo Chiesa

As a material scientist working on creating and implementating technologies necessary to adapt the current energy system into a more sustainable, competitive and secure one. I design and investigate engineered nanomaterials for solar energy conversion and storage systems. Currently I focus my research on tackling specific challenges related to the deployment of renewable energy under arctic conditions through a synthetic and symbiotic approach. I cultivate interdisciplinarity and combine technologies to create optimal solutions while ensuring their harmonious integration in a societal context to achieve sustainable living and the wellbeing of people. This approach has characterized my research at Masdar Institute (now KU) where, since 2007 I have systematically tackled several of the major challenges related to solar energy implementation in desert environment. The outcome of my research has been pivotal in the realization of photovoltaics projects promising electricity at record-low prices with PPA (power purchase agreement) bids reaching as low as 1.79c/kWh.