Partnerinstitusjon:
Innsbruck Medical University

Østerrike

Innsbruck Medical University

Østerrike

Om Innsbruck Medical University

Medisinische Universität Innsbruck har sitt utspring i det medisinske fakultet ved Leopold-Franzens-Universität som ble grunnlagt av keiser Leopold I i 1669. I 2004 ble fakultetet et eget universitet og har ca 4000 studenter.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Det helsevitenskapelige fakultet har 3 utvekslingsplasser for studenter (medisin).

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes