Lapin ammattikorkeakoulu

Finland

Om Lapland University of Applied Sciences

Lapland University of Applied Sciences (LAPINAMK) ble opprettet i 2014 ved fusjon mellom Rovaniemi University for Applied Sciences, grunnlagt 1996, og Kemi-Tornio Polytechnic, grunnlagt 1992. Universitetet har 5500 studenter og 510 ansatte fordelt på campus Rovaniemi og Kemi-Torneå.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for reiseliv og nordlige studier: 2 utvekslingsplasser for studenter og 2 for faglig ansatte.
Institutt for barnevern og sosialt arbeid: 2 utvekslingsplasser for studenter og 2 for faglig ansatte.

Det helsevitenskapelige fakultet (sykepleie): 2 utvekslingsplasser for studenter og 2 for faglig ansatte. 
Handelshøgskolen i Tromsø har også utvekslingsplasser.

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 8 study programmes

Barnevern (deltid) - bachelor, 4 år

Barnevern - bachelor, 3 år

Barnevern - bachelor, 3 år

Reiselivsledelse - erfaringsbasert master, 5 semester

Sosialt arbeid - bachelor, 3 år

Vernepleie - bachelor, 3 år