Partnerinstitusjon:
Ventspils University of Applied Sciences

Latvia

Ventspils University of Applied Sciences

Latvia

Om Ventspils University of Applied Sciences

Ventspils University College (VA) ble grunnlagt i 1997 og tilbyr utdanning innen blant annet ledelse, anvendt lingvistikk, data, informatikk, ingeniørfag og radioastronomi. VA har 900 studenter og 129 ansatte og er lokalisert i Ventspils, Latvia.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for reiseliv og nordlige studier: 3 utvekslingsplasser for studenter og 2 for faglig ansatte.
Tidligere Høgskolen i Narvik har 1 utvekslingsplass for studenter og 1 for faglig ansatte.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 4 study programmes