Partnerinstitusjon:
University of Bielefeld

Tyskland

University of Bielefeld

Tyskland

Om University of Bielefeld

Universität Bielefeld ligger i Nord-Rhinen-Westfalen og ble opprettet i 1969 og anser seg som et «reformuniversitet» fordi organisering og læring ikke følger de klassiske linjene. Skolen har 25000 studenter og 1500 ansatte fordelt på 13 fakulteter.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

UiT har flere ERASMUS+-avtaler med University of Bielefeld med utvekslingsplasser innenfor en rekke studieprogrammer.

Blant annet har:

Institutt for samfunnsvitenskap: 2 studentplasser.

Institutt for fysikk og teknologi: 2 studentplasser.

Institutt for psykologi: 2 studentplasser.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 3 study programmes