Partnerinstitusjon:
Karolinska Institutet

Sverige

Karolinska Institutet

Sverige

Om Karolinska Institutet

Karolinska Institute (KI) ble grunnlagt i 1810 som et «Institut till danande av skickelige fältläkare». I dag er KI et moderne medisinsk universitet og betegnes som et av de ledende i verden. Universitetet har 4 800 ansatte og 6 000 studenter og undervisning foregår på to campusområder: Solna og Flemingsberg.

Antall utvekslingsplasser

- Det helsevitenskapelige fakultet: 1 + 1 utvekslingsplass for studenter.

- Institutt for klinisk odontologi: 2 utvekslingsplasser for studenter og også plasser for faglig ansatte (lærer).

- Institutt for psykologi: 2 utvekslingsplasser for studenter og 2 for faglig ansatte (lærer)

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 4 study programmes