Partnerinstitusjon:
Tokyo University of Marine Science and Technology

Japan

Tokyo University of Marine Science and Technology

Japan

Om Tokyo University of Marine Science and Technology

Tokyo University of Marine Science and Technology (TUMSAT) ble grunnlagt i 2003 ved fusjon av to statlige universiteter og kan spore sine røtter tilbake til 1875. Universitetet har 2 700 studenter og 250 akademisk ansatte fordelt på hoved-campus i Minato, Tokyo og et andre campus i Koto, Tokyo.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

2 utvekslingsplasser for studenter innen maritime fag, tekniske fag og fiskerifag.

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 3 study programmes