Partnerinstitusjon:
Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt

Tyskland

Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt

Tyskland

Om Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt

Catolishe Universität Eicstätt-Ingolstadt er det første og eneste katolske universitet i den tyskspråklige verden. Universitetet ligger midt i Bayern og har 5400 studenter og omtrent 850 ansatte fordelt på 8 fakulteter hvorav ett fakultet (School of Management) er i Ingolstadt. De andre fakultetene har teologi, filosifi, språk og litteratur, samfunnsfag, matematikk og geografi. Institusjonen er en privat stiftelse som ble etablert i 1980.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Handelshøgskolen i Tromsø har 2 utvekslingsplasser for studenter.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT No hits, try to expand your search