Partnerinstitusjon:
Sofia University "St. Kliment Ohridski"

Bulgaria

Sofia University "St. Kliment Ohridski"

Bulgaria

Om Sofia University "St. Kliment Ohridski"

Sofia University 'St. Kliment Ohridski' (SuSKO) ble grunnlagt i 1888 som den første institusjonen for høyere utdanning i Bulgaria. SuSKO har 24 000 studenter og 16 fakulteter, og campuser spredt over hele Sofia, Bulgaria.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for språk og kultur: 3 utvekslingsplasser for studenter.

Høgskolen i Narvik: 1 utveklingsplass for studenter.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT No hits, try to expand your search