Partnerinstitusjon:
Arctic State Institute of Culture and Arts

Russland

Arctic State Institute of Culture and Arts

Russland

Om Arctic State Institute of Culture and Arts

Arctic State Institute of Culture and Arts (AGIKI) ble grunnlagt i 2000 ved fusjon av flere utdanningsinstitusjoner innen kunst og kultur. AGIKI har fire fakulteter og 500 heltids- og 350 deltidsstudenter, hvorav noen av studentene er urfolk fra nord. Hovedcampus befinner seg i Yakutsk, Russland.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT No hits, try to expand your search