Partnerinstitusjon:
University of Lapland

Finland

University of Lapland

Finland

Om University of Lapland

University of Lapland (Ly) ble grunnlagt i 1979 og er med sin lokalisering i Rovaniemi det nordligste universitetet i EU. I tillegg til fire fakulteter har universitetet også Arctic Centre viet til arktiske studier og forskning. Ly har 650 ansatte og 5 500 studenter.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for reiseliv og nordlige studier har 2 utvekslingsplasser for studenter og 2 for faglig ansatte.
Institutt for barnevern og sosialt arbeid har 2 utvekslingsplasser for studenter og 2 for faglig ansatte.

 

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:


- Det juridiske fakultet og
- Institutt for samfunnsvitenskap.

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
North2North , Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 4 study programmes