Aalborg Universitet

Danmark

Om Aalborg University

Aalborg University (AAU) ble opprettet i 1974 igjennom fusjoneringen av en rekke etablerte utdanningsinstitusjoner, men kan spore sin historie tilbake til 1768 og opprettelsen av landinspektør-utdannelsen.

Universitetet har over 3600 ansatte og mer enn 20000 studenter fordelt på campusene Aalborg, København og Esbjerg.

Utvekslingsplasser

 

Gjennom ulike Nordlys/Nordplus-avtaler finnes det utvekslingsplasser for studenter ved:

- Fakultet for naturvitenskap og teknologi,

- Institutt for psykologi og

- Institutt for språk og kultur.

 

I tillegg har UiT en Norplus-avtale med utveksling for studenter innenfor 16 ulike studieprogrammer.
For nærmere opplysninger, kontakt UIT’s internasjonale utvekslingskoordinatorer https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=483957

 

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Høyere utdanning fra Danmark (på dansk: "videregående uddannelse") godkjennes vanligvis fullt ut etter tid-for-tid-prinsippet, det vil si et fullt semester tilsvarer 30 studiepoeng (30 ETCS).

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav.

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 7 study programmes

Datateknikk, ingeniør - bachelor (3-semester), 3 år

Datateknikk, ingeniør - bachelor (nettbasert), 3 år

Datateknikk, ingeniør - bachelor (y-vei), 3 år

Religionsvitenskap - bachelor, 3 år