Aalborg Universitet

Danmark

Om Aalborg University

Aalborg University (AAU) ble opprettet i 1974 igjennom fusjoneringen av en rekke etablerte utdanningsinstitusjoner, men kan spore sin historie tilbake til 1768 og opprettelsen av landinspektør-utdannelsen.

Universitetet har over 3600 ansatte og mer enn 20000 studenter fordelt på campusene Aalborg, København og Esbjerg.

Det finnes støtte å få

Høyere utdanning fra Danmark (på dansk: "videregående uddannelse") godkjennes vanligvis fullt ut etter tid-for-tid-prinsippet, det vil si et fullt semester tilsvarer 30 studiepoeng (30 ETCS).

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav.

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 11 study programmes