Partnerinstitusjon:
University of Dundee

Storbritannia og Nord-Irland

University of Dundee

Storbritannia og Nord-Irland

Om University of Dundee

University of Dundee (UoD) ble grunnlagt i 1881, var fra 1897 tilknyttet University of St. Andrews og fikk selvstendig universitetsstatus i 1967. UoD har 17 000 studenter og 3 300 ansatte og er lokalisert med ett hoved-campus og flere mindre lokaliteter i Dundee, Scotland.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Det juridiske fakultet har utvekslingsplasser for studenter, samt 1 plass for lærere og 1 for administrativt ansatte.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 study programmes