Partnerinstitusjon:
University of Münster

Tyskland

University of Münster

Tyskland

Om University of Münster

Westfälische Wilhelms-Universität Münster/ University of Münster ligger i nordre Rhin-Westfalen. Opprinnelig var det et nonnekloster (Liebfrauen) fra 1040, som ble overtatt av jesuittene i 1588 før det ble oppløst og universitetet etablert i 1780. 2018 det er Tysklands femte største universitet med 44000 studenter og 7800 ansatte fordelt på 8 fakulteter.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

UiT har flere ERASMUS+-avtaler med University of Munster med utvekslingsplasser innenfor en rekke studieprogrammer. Blant annet har:

Idrettshøgskolen: 4 studentplasser.

Institutt for språk og kultur: 6 (språkfag) + 6 (språkfag og filologi) studentplasser.

Handelshøgskolen i Tromsø: 2 (økonomi) + 2 (økonomi og administrasjon) studentplasser.

Det helsevitenskapelige fakultet (sykepleie) har også noen utvekslingsplasser.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT No hits, try to expand your search