Partnerinstitusjon:
Vilnius Academy of Arts

Litauen

Vilnius Academy of Arts

Litauen

Om Vilnius Academy of Arts

Vilnius Academy of Arts (VDA ) ble grunnlagt i 1793 som en arkitektavdeling ved Chief School i storhertugdømmet Litauen, og er det største og eldste kunstuniversitetet i de baltiske statene. VDA tilbyr studieprogrammer innen blant annet maling, glasskunst, kulturforvaltning, kulturpolitikk, håndtverk og har mer enn 1 800 studenter fordelt på seter i fire byer; Vilnius, Kaunas, Telsiai og Klaipeda, Litauen.

Kunstakademiet har utvekslingsplasser for studenter og faglig ansatte.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes