Partnerinstitusjon:
University College of Arts, Crafts and Design

Sverige

University College of Arts, Crafts and Design

Sverige

Om University College of Arts, Crafts and Design

University College of Arts, Crafts and Design (KF), Konstfack, ble grunnlagt i 1884 som Søndags-tegneskole for håndverkere. KF utdanner i dag kunstnere, designere, kunsthåndverkere og lærere og er Sveriges eldste og største Kunsthøgskole med 1 000 studenter og 200 ansatte. KF befinner seg i Stockholm, Sverige.

Kunstakademiet har utvekslingsplasser for studenter og faglig ansatte.

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes