Partnerinstitusjon:
University of Bialystok

Polen

University of Bialystok

Polen

Om University of Bialystok

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 study programmes

Rettsvitenskap - master, 5 år