Partnerinstitusjon:
Aurora College

Canada

Aurora College

Canada

Om Aurora College

Aurora College (AURORA) ble godkjent som college i 1981 men kan spore sine røtter som en campusbasert institusjon tilbake til 1968. AURORA har tre campuser og 23 Community Learning Centres spredt over hele Northwest Territories, Canada. Thebacha Campus finnes i Fort Smith, Aurora Campus befinner seg i Inuvik og Yellowknife / North Slave Campus finnes i Yellowknife. Studieprogrammene som tilbys av AURORA er innenfor en fagkrets spesielt tilpasset behovet og arbeidsmarkedet i Northwest Territories.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for helse- og omsorgsfag har 2 utvekslingsplasser for studenter.

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
North2North ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 3 study programmes