Partnerinstitusjon:
Technical University of Madrid

Spania

Technical University of Madrid

Spania

Om Technical University of Madrid

Technical University of Madrid (UPM) ble grunnlagt i 1971 gjennom fusjoner men kan spore sine røtter tilbake til kong Karl 3 sin regjeringstid på 1700-tallet da institusjonen praktisk talt var den eneste i Spania som var forbundet med undervisning i arkitektur og ingeniørvitenskap. Universitetet har 38 000 studenter, 5 000 ansatte, 18 skoler og fakulteter og 17 forsknings- og utviklingssentre fordelt på fire campuser i Madrid, Spania.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi har utvekslingsplasser for studenter.

Utvekslingsprogram

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 study programmes