Partnerinstitusjon:
University of Maine School of Law

USA

University of Maine School of Law

USA

Om University of Maine School of Law

University of Maine School of Law (MAINELAW) ble grunnlagt i 1962 og er et juridisk fakultet akkreditert av den amerikanske advokatforeningen. MAINELAW er det eneste juridiske fakultetet i Maine og er en del av University of Maine System. Universitetet har 240 studenter og campus befinner seg i Portland, Maine, USA.

Antall utvekslingsplasser

Det juridiske fakultet har 2 utvekslingsplasser for studenter.

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen. 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Bilaterale avt ink joint degree ,

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 study programmes