Partnerinstitusjon:
University of Rostock

Tyskland

University of Rostock

Tyskland

Om University of Rostock

University of Rostock (UR) ble grunnlagt ved pave Martin V så tidlig som i 1419, 73 år før Columbus oppdaget Amerika. UR har i 2018 ni fakulteter, 14 000 studenter og 2 900 ansatte, og samarbeider med flere uavhengige forskningssentre, som Max Planck Institute og Leibniz Institute.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Handelshøgskolen i Tromsø har 2 utvekslingsplasser for studenter.

Det helsevitenskapelige fakultet har 2 utvekslingsplasser (medisin) for studenter.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 1 study programmes