Partnerinstitusjon:
Malmö University

Sverige

Malmö University

Sverige

Om Malmö University

Malmö University (MAH) ble grunnlagt i 1996 som høgskole og fikk universitetsstatus i 2018. MAH har 24 000 studenter og 1 800 ansatte fordelt på fem fakulteter, og campus er lokalisert i sentrum av Malmø.

Utvekslingsplasser

Institutt for klinisk odontologi: 2 utvekslingsplasser for studenter og 1 for faglig ansatte.

Institutt for medisinsk biologi har også utvekslingsplasser for studenter.

 

Stipendmuligheter

Alle studenter som reiser på forhåndsgodkjente studieopphold i utlandet kan få lån og stipend fra Lånekassen.

 

Du finner informasjon om hvordan du søker om støtte fra Lånekassen i veiledningen som der er gitt for delstudier i utlandet. https://lanekassen.no/nb-NO/Stipend-og-lan/Utland/Delstudier/Fra-larested-i-utlandet/

Hvert fakultet har egne rutiner for forhåndsgodkjenning av utvekslingsstudier. Kontakt utvekslingsveileder på ditt fakultet eller institutt angående hvilke emner som kan innpasses i graden din.

Du må være registrert på et studieprogram ved UiT og ha avlagt minimum 60 studiepoeng for å kunne dra på utveksling. For mer informasjon om opptakskrav se her.

Husk å sjekke vertsinstitusjonens egne opptakskrav og frister.

Utvekslingsprogram
Nordplus, Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 3 study programmes