Partnerinstitusjon:
Haute Ecole 'Léonard de Vinci', Bruxelles

Belgia

Haute Ecole 'Léonard de Vinci', Bruxelles

Belgia

Om Haute Ecole 'Léonard de Vinci', Bruxelles

Leonardo da Vinci School of Brussels (HELdVB) ble grunnlagt i 1995 gjennom en rekke fusjoner. Universitetet har mer enn 8 000 studenter fra 68 land fordelt på fem institutter, og campus er lokalisert i Brussel og i Louvain-la-Neuve.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Antall utvekslingsplasser

Institutt for helse- og omsorgsfag: 2 utvekslingsplasser for studenter.

Utvekslingsprogram
Erasmus+

DISSE STUDIENE KAN UTVEKSLE HIT 2 study programmes