Siri Sollied Madsen


Professor in Pedagogy


 • Siri Sollied Madsen, Hanne Merete Hestvik Kleiven, Sissel Mørreaunet, Yngve Antonsen, Betty Steinsvik :
  Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen – en arena for kvalifisering, sosialisering og subjektivering
  Nordisk barnehageforskning 2024 ARKIV / DOI
 • Siri Sollied Madsen, Torstein Unstad, Nils Christian Tveiterås, Maria Dardanou, Helge Habbestad, Lukas Kosner :
  Planverkets blindsone? En analyse av profesjonsfaglig digital kompetanse i emneplanbeskrivelser for barnehagelærerutdanning
  Nordisk barnehageforskning 2023 ARKIV / DOI
 • Aleksander Janeš, Siri Sollied Madsen, Heidi Iren Saure, Marit Helene Lie, Beate Eltarvåg Gjesdal, Steinar Thorvaldsen et al.:
  Preliminary Results from Norway, Slovenia, Portugal, Turkey, Ukraine, and Jordan: Investigating Pre-Service Teachers’ Expected Use of Digital Technology When Becoming Teachers
  Education Sciences 2023 ARKIV / DOI
 • Siri Sollied Madsen, Jane O’Connor, Aleksander Janeš, Andreja Klančar, Rita Brito, Nataliia Demeshkant et al.:
  International Perspectives on the Dynamics of Pre-Service Early Childhood Teachers’ Digital Competences
  Education Sciences 2023 ARKIV / DOI
 • Nataliia Demeshkant, Siri Sollied Madsen, Aleksander Janeš, Andreja Klančar, Rita Brito, Sami Konca et al.:
  What digital tools teachers are ready to use in kindergarten – international comparative study with early childhood pre-service teachers
  Asia-Pacific Society for Computers in Education 2023 ARKIV
 • Siri Sollied Madsen, Helge Habbestad, Iris Borch :
  Valuable unintended learning outcomes when practicum for student teachers in kindergartens is carried out online
  Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education 2022 ARKIV / DOI
 • Siri Sollied Madsen, Steinar Thorvaldsen :
  Implications of the imposed and extensive use of online education in an early childhood education program
  Nordisk barnehageforskning 2022 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Nils Christian Tveiterås, Siri Sollied Madsen :
  From Tools to Complexity? - A systematic Literature Analysis of Digital Competence Among Preservice Teachers in Norway
  Springer Nature 2022 DOI
 • Siri Sollied Madsen, Segei Krasin, H. Krasina, Y. Khodykina :
  Cross-sectional studies of Ukrainian and Norwegian pre-service early childhood education teachers’ digital practices
  2021
 • Steinar Thorvaldsen, Siri Sollied Madsen :
  Decoding the Digital Gap in Teacher Education: Three Perspectives across the Globe
  IntechOpen 2021 PROSJEKT / FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Siri Sollied Madsen :
  2020: ЗМІНИ СТАВЛЕННЯ ВИКЛАДАЧІВ ДО ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЯК ДО ОСВІТНЬОГО РЕСУРСУ
  2021
 • Siri Sollied Madsen, Steinar Thorvaldsen, Sissel Sollied :
  Are Teacher Students’ Deep Learning and Critical Thinking at Risk of Being Limited in Digital Learning Environments?
  IntechOpen 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Siri Sollied Madsen :
  Understandings and attitudes regarding skill-based and competency-based cultures for learning: a comparative study of Norwegian and New Zealand teacher educators
  Educational Research for Policy and Practice 2020 ARKIV / DOI
 • Steinar Thorvaldsen, Siri Sollied Madsen :
  Perspectives on the tensions in teaching with technology in Norwegian teacher education analysed using Argyris and Schön’s theory of action
  Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education 2020 ARKIV / DOI
 • Siri Sollied Madsen :
  What is the motivation of Norwegian and New Zealand teacher educators for using digital technology when teaching?
  Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE) 2020 ARKIV / DOI
 • Siri Sollied Madsen, Sara Archard, Steinar Thorvaldsen :
  How different national strategies of implementing digital technology can affect teacher educators. A comparative study of teacher education in Norway and New Zealand
  Nordic Journal of Digital Literacy 2019 PROSJEKT / ARKIV / DOI
 • Siri Sollied Madsen, Steinar Thorvaldsen :
  Conceptualising a Dynamic Technology Practice in Education Using Argyris and Schön's Theory of Action
  Springer 2019 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Steinar Thorvaldsen, Siri Sollied Madsen :
  The interaction between teacher educators and their students on the use of educational technology: Similarities and differences of attitudes, skills, and practice across a generational change
 • Siri Sollied Madsen, Steinar Thorvaldsen, Sara Archard :
  Teacher educators’ perceptions of working with digital technologies.
  Nordic Journal of Digital Literacy 2018 ARKIV / DOI
 • Sissel Sollied, Kirsten Sivertsen Worum, Siri Sollied Madsen, Ingvild Kamplid :
  Pedagogisk arbeid innefor et relasjonelt perspektiv -Erfaringer med ICDP i skole og barnehage
  Spesialpedagogikk 2017
 • Siri Sollied Madsen :
  A blind spot in the curricula?
  2023
 • Sissel Heidi Sollied, Signhild Skogdal, Siri Sollied Madsen :
  Når refleksjon og faglig skjønn abdiserer
  Nordnorsk debatt - Nordlys 31. October 2022 FULLTEKST
 • Helge Habbestad, Betty Steinsvik, Veronica Bergan, Anne Myrstad, Siri Sollied Madsen, Marit Sundelin et al.:
  Lovverket for barnehagene må endres
  Khrono.no 2022 ARKIV
 • Henriette Ludvigsen, Torstein Unstad, Betty Steinsvik, Siri Sollied Madsen, Sidsel Boldermo, Pernille Elisabeth Bartnæs et al.:
  Om fargelegging, relasjoner og etikk i barnehage og skole
  Nordnorsk debatt - Nordlys 2022 ARKIV
 • Helge Habbestad, Betty Steinsvik, Veronica Bergan, Anne Myrstad, Siri Sollied Madsen, Marit L Sundelin et al.:
  Nøkkelkompetanse i utdanningen
  Altaposten 2022 ARKIV
 • Siri Sollied Madsen :
  En vei mot å lede et internasjonalt forskningsnettverk
  2022
 • Helge Habbestad, Siri Sollied Madsen :
  Barnehagelærerutdanninga i Tromsø. 50 år med lek og læring
  2022
 • Siri Sollied Madsen :
  International perspectives on the dynamics of pre-service early childhood teachers’ digital competencies
  2022
 • Siri Sollied Madsen, Nils Christian Tveiterås, Torstein Unstad :
  An analysis of subject curricula in Norwegian early childhood teacher education considering formal requirement of professional digital competence
  2022
 • Siri Sollied Madsen :
  Attitudes, beliefs and online learning in Norway and Ukraine
  2022
 • Siri Sollied Madsen, Helge Habbestad :
  Online kindergarten practicum generated by the COVID-19 crisis
  2022
 • Siri Sollied Madsen, Helge Habbestad, Iris Borch :
  Correction: Valuable unintended learning outcomes when practicum for student teachers in kindergartens is carried out online (Education and Information Technologies, (2022), 10.1007/s10639-022-11135-z)
  Education and Information Technologies : Official Journal of the IFIP technical committee on Education 2022 DOI
 • Siri Sollied Madsen :
  DigiCross - International research informing future development of educational curricula and policies
  2021
 • Siri Sollied Madsen :
  2020: A shift in practitioner attitudes towards digital technology as an educational resource
  2021
 • Siri Sollied Madsen, Helge Habbestad :
  Tilrettelagt praksis - Studenters og praksislæreres perspektiver og erfaringer knyttet til digital praksis.
  2021
 • Siri Sollied Madsen :
  Early childhood education - dynamics of digital practices
  2021
 • Siri Sollied Madsen :
  Gode forutsetninger for å bli en lærende organisasjon med fokus på PfDK
  2020
 • Siri Sollied Madsen :
  Hvordan kan man skape rom i utdanning og barnehage for fokus på bærekraftige digital praksiser?
  2020
 • Siri Sollied Madsen :
  Attitudes, use and competence regarding professional use of digital technology in early childhood education
  2020
 • Siri Sollied Madsen, Steinar Thorvaldsen, Torstein Unstad :
  A sustainable future regarding digital technology in kindergartens – challenges and opportunities
  2020
 • Siri Sollied Madsen :
  Perspektiver på fagfornyelsen og ny overordnet del i kunnskapsløftet
  2019
 • Siri Sollied Madsen :
  Kritisk tenkning og dybdelæring
  2019
 • Siri Sollied Madsen, Steinar Thorvaldsen :
  Conceptualising a Dynamic Technology Practice in Education Using Argyris and Schön’s Theory of Action
  2019 PROSJEKT
 • Siri Sollied Madsen, Øystein Lund, Steinar Thorvaldsen :
  Om idealer og realiteter i lærerutdanningers bruk av digital teknologi. En komparativ studie av lærerutdanninger i Norge og New Zealand
  UiT Norges arktiske universitet 2019 FULLTEKST / PROSJEKT
 • Steinar Thorvaldsen, Siri Sollied Madsen :
  Hvordan vurderer lærerutdannere og lærerstudenter bruken av digitale verktøy?
  2018
 • Siri Sollied Madsen :
  An International Study of the Digital Developments’ Effect on Educational Contexts.
  2016
 • Siri Sollied Madsen :
  Ideals and reality: The use of digital tools in teacher education
  2016 FULLTEKST
 • Siri Sollied Madsen :
  The Use of Digital Technology in Teacher Education - Policy and Practice
  2016
 • Siri Sollied Madsen, Steinar Thorvaldsen :
  Digital tools in teacher education: A purposeful sample-selection strategy for interviews based on maximum variation.
  2016
 • Sissel Sollied, Kirsten Sivertsen Worum, Siri Sollied Madsen, Ingvild Kamplid, Toril Sverdrup :
  Vi trenger reflekterte voksne, ikke en oppskrift i oppdragelse
  Nordlys 14. February 2014

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →