Bilde av Beerepoot, Maarten
Photo: Arnfinn H. Steindal
Bilde av Beerepoot, Maarten
Department of Chemistry maarten.beerepoot@uit.no +4777623103 Tromsø REALF C 306

Maarten Beerepoot


Senior Lecturer in Chemistry

Job description

Development, teaching and leadership in introductory chemistry courses. Research in theoretical chemistry and development of STEM education. Supervision of master students and PhD students.


 • Maarten Beerepoot, Hilja Lisa Huru :
  Gruppelærerdagen – undervisningskvalitet fra første time
  Nordic Journal of STEM Education 2023
 • Maarten Beerepoot :
  Effektive læringsstrategier: Innsikter, implementering og tverrfaglig erfaringsutveksling
  Læring om læring 2022 FULLTEKST / ARKIV
 • Karolina Solheimslid Eikås, Maarten Beerepoot, Kenneth Ruud :
  A Computational Protocol for Vibrational Circular Dichroism Spectra of Cyclic Oligopeptides
  Journal of Physical Chemistry A 2022 ARKIV / DOI
 • Marta Chołuj, MD Mehboob Alam, Maarten Beerepoot, Sebastian P. Sitkiewicz, Eduard Matito, Kenneth Ruud :
  Choosing Bad versus Worse: Predictions of Two-Photon-Absorption Strengths Based on Popular Density Functional Approximations
  Journal of Chemical Theory and Computation 2021 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Karen Oda Hjorth Dundas, Maarten Beerepoot, Magnus Ringholm, Simen Sommerfelt Reine, Radovan Bast, Nanna Holmgaard List et al.:
  Harmonic Infrared and Raman Spectra in Molecular Environments Using the Polarizable Embedding Model
  Journal of Chemical Theory and Computation 2021 ARKIV / DOI
 • Hilja Lisa Huru, Maarten Beerepoot :
  Gruppelærerdagen – kvalitet fra første undervisningstime
  Nordic Journal of STEM Education 24. February 2021 ARKIV / DOI
 • MD Mehboob Alam, Maarten Beerepoot, Kenneth Ruud :
  A generalized few-state model for the first hyperpolarizability
  Journal of Chemical Physics 2020 ARKIV / DOI
 • Greta Kristine Johansen, Maarten Beerepoot :
  På vei mot en kollegial tilnærming til undervisning – seminarundervisning og pedagogisk opplæring av stipendiater
  Nordic Journal of STEM Education 2019 ARKIV / DOI
 • Maarten Beerepoot, MD Mehboob Alam, Joanna Bednarska, Wojciech Bartkowiak, Kenneth Ruud, Robert Zalesny :
  Benchmarking the Performance of Exchange-Correlation Functionals for Predicting Two-Photon Absorption Strengths
  Journal of Chemical Theory and Computation 2018 ARKIV / DOI
 • Sarah Witzke, Nanna Holmgaard List, Jógvan Magnus Haugaard Olsen, Casper Steinmann, Michael Petersen, Maarten Beerepoot et al.:
  An averaged polarizable potential for multiscale modeling in phospholipid membranes
  Journal of Computational Chemistry 03. February 2017 ARKIV / DOI
 • MD Mehboob Alam, Maarten Beerepoot, Kenneth Ruud :
  Channel interference in multiphoton absorption
  Journal of Chemical Physics 2017 ARKIV / DOI
 • Maarten Beerepoot, Arnfinn Hykkerud Steindal, Nanna Holmgaard List, Jacob Kongsted, Jógvan Magnus Haugaard Olsen :
  Averaged Solvent Embedding Potential Parameters for Multiscale Modeling of Molecular Properties
  Journal of Chemical Theory and Computation 2016 ARKIV / DOI
 • Arnfinn Hykkerud Steindal, Maarten Beerepoot, Magnus Ringholm, Nanna Holmgaard List, Kenneth Ruud, Jacob Kongsted :
  Open-ended response theory with polarizable embedding: multiphoton absorption in biomolecular systems
  Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016 FULLTEKST / DATA / ARKIV / DOI
 • Roberto Di Remigio, Maarten Beerepoot, Yann Cornaton, Magnus Ringholm, Arnfinn Hykkerud Steindal, Kenneth Ruud :
  Open-ended formulation of self-consistent field response theory with the polarizable continuum model for solvation
  Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016 DATA / FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • Tobias Schwabe, Maarten Beerepoot, Jógvan Magnus Haugaard Olsen, Jacob Kongsted :
  Analysis of computational models for an accurate study of electronic excitations in GFP
  Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2015 DOI
 • Maarten Beerepoot, Daniel Henrik Friese, Nanna Holmgaard List, Jacob Kongsted, Kenneth Ruud :
  Benchmarking two-photon absorption cross sections: performance of CC2 and CAM-B3LYP
  Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2015 ARKIV / DOI
 • Anna Pikulska, Arnfinn Hykkerud Steindal, Maarten Beerepoot, Magdalena Pecul :
  Electronic circular dichroism of fluorescent proteins: A computational study
  Journal of Physical Chemistry B 2015 ARKIV / DOI
 • Daniel Henrik Friese, Maarten Beerepoot, Magnus Ringholm, Kenneth Ruud :
  Open-ended recursive approach for the calculation of multiphoton absorption matrix elements
  Journal of Chemical Theory and Computation 2015 ARKIV / DOI
 • Nanna Holmgaard List, Maarten Beerepoot, Jógvan Magnus Haugaard Olsen, Bin Gao, Kenneth Ruud, Hans Jørgen Aagaard Jensen :
  Molecular quantum mechanical gradients within the polarizable embedding approach-Application to the internal vibrational Stark shift of acetophenone
  Journal of Chemical Physics 2015 ARKIV / DOI
 • Maarten Beerepoot, Arnfinn Hykkerud Steindal, Kenneth Ruud, Jógvan Magnus Haugaard Olsen, Jacob Kongsted :
  Convergence of environment polarization effects in multiscale modeling of excitation energies
  Computational and Theoretical Chemistry 26. March 2014 ARKIV / DOI
 • Maarten Beerepoot, Daniel Henrik Friese, Kenneth Ruud :
  Intermolecular charge transfer enhances two-photon absorption in yellow fluorescent protein
  Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2014 FULLTEKST / ARKIV / DOI
 • David Andre Coucheron, Maarten Beerepoot :
  Studentaktiv læring med store studentgrupper – fordeler og ulemper med gruppediskusjon i pollbasert undervisning
  2023 ARKIV
 • Maarten Beerepoot, Juho A. Kosonen :
  Automatisk rettet eksamen i generell kjemi
 • Tuva Solstrand, Anna M. Wirsing, Maarten T. P. Beerepoot, David A. Coucheron :
  Spillbasert læring: motivasjon for å ta i bruk ny teknologi
 • Maarten Beerepoot :
  Effective learning strategies: Insights from psychology, applications to chemistry education
  2022
 • Maarten Beerepoot :
  Hvordan legge til rette for at våre studenter lærer å lære?
 • Maarten Beerepoot :
  Mer formativ vurdering med automatisk rettede tester: Eksempler, tverrfaglig samarbeid og utfordringer
  2022 PROSJEKT
 • Maarten Beerepoot, David Andre Coucheron :
  Økt motivasjon, oppmerksomhet og læringsutbytte gjennom pollbasert undervisning på nett
  2021
 • Maarten Beerepoot, David Andre Coucheron :
  Økt motivasjon, oppmerksomhet og læringsutbytte gjennom pollbasert undervisning på nett
  2021
 • Maarten Beerepoot :
  Derfor kommer vi til å fortsette med digital undervisning.
  2020
 • Maarten Beerepoot :
  Digital undervisning i den nye normalen
  2020
 • Maarten Beerepoot :
  Digitale tester i undervisning og vurdering
  2020
 • Maarten Beerepoot, Greta Kristine Johansen :
  Evaluering av gruppeundervisning
  2020
 • Maarten Beerepoot :
  Hvordan kan vi få stipendiatene til å benytte seg av nyttige tilbud? Erfaringer fra PhD-skole i kjemi
 • Karolina Solheimslid Eikås, Kenneth Ruud, Maarten Beerepoot, Bjørn Olav Brandsdal :
  Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides
  2019
 • Karolina Solheimslid Eikås, Kenneth Ruud, Maarten Beerepoot, Bjørn Olav Brandsdal :
  Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides
  2019
 • Karolina Solheimslid Eikås, Kenneth Ruud, Maarten Beerepoot, Bjørn Olav Brandsdal :
  Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides
  2019
 • Karolina Solheimslid Eikås, Kenneth Ruud, Maarten Beerepoot, Bjørn Olav Brandsdal :
  Towards a computational protocol for VCD spectra of cyclic peptides
  2019
 • Maarten Beerepoot :
  Organizing PhD training in a local PhD school
  2019
 • Greta Kristine Johansen, Maarten Beerepoot :
  På vei mot en kollegial tilnærming til undervisning – seminarundervisning og pedagogisk opplæring av stipendiater
  2019
 • Maarten Beerepoot :
  Phd – oppfølging, ivaretakelse, veiledning
  2019
 • Tobias Schwabe, Maarten Beerepoot, Jógvan Magnus Haugaard Olsen, Jacob Kongsted :
  Correction: Analysis of computational models for an accurate study of electronic excitations in GFP
  Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016 DOI
 • Vibeke Os, Maarten Beerepoot :
  Bruker selvlysende protein for å bekrefte datamodell
  Forskning.no 2016 FULLTEKST
 • Tobias Schwabe, Maarten Beerepoot, Jógvan Magnus Haugaard Olsen, Jacob Kongsted :
  Erratum: Analysis of computational models for an accurate study of electronic excitations in GFP (Physical Chemistry Chemical Physics (2015) 17 (2582-2588))
  Physical Chemistry, Chemical Physics - PCCP 2016 DOI
 • Maarten Beerepoot :
  Calculating molecular properties in realistic environments
  2016
 • Kenneth Ruud, Maarten Beerepoot :
  Verdens minste billøp
  Nordlys 17. December 2016
 • Maarten Beerepoot :
  Calculating Multiphoton Absorption
  2015
 • Maarten Beerepoot :
  Multiphoton absorption strengths with TDDFT: accurate of not?
  2015
 • Maarten Beerepoot :
  Accurate QM/MM made cheaper: a hybrid approach to calculate polarizable embedding potentials
  2014
 • Daniel Henrik Friese, Maarten Beerepoot, Magnus Ringholm, Kenneth Ruud :
  Multiphoton absorption calculation using an open-ended response theory approach - Going beyond one- and two-photon absorption
  2014

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  CV

  MSc (2012) and MA (2010) at Leiden University (The Netherlands)

  PhD (2016) at UiT The Arctic University of Norway

  Merited teacher (2020) at UiT The Arctic University of Norway


  REALF C 306

  Click for bigger map