Bilde av Furu, Rigmor
Bilde av Furu, Rigmor
Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling rigmor.furu@uit.no +4777646376 +47 90992299

Rigmor Furu


 • Rigmor Furu :
  Kap. 8. Pedagogiske betraktninger rundt utvikling av en digital læringsressurs
  Orkana Forlag 2020 ARKIV
 • Rigmor Furu :
  Kap.9. Studentenes erfaringer fra deltakelse i en digital læringsressurs om tverrprofesjonelt samarbeid
  Orkana Forlag 2020 ARKIV
 • Line Lundvoll Warth, Rigmor Furu :
  Synchronous and Asynchrounous Medical Problem Solving
  International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED) 2015 FULLTEKST
 • Rigmor Furu :
  Hvor nyttige er virituelle fagnett for samhandling og kunnskapsbygging?
  Cappelen Damm Akademisk 2012 OMTALE
 • Bente Norbye, Rigmor Furu :
  Kan "Blended learning" bidra til refleksiv praksis?
  Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 2010
 • Rita Jannie Jentoft, Camilla Lauritzen, Rigmor Furu, Vår Mathisen, Hege Nermo, Eva Therese Næss :
  Hvordan fremme terapeutisk og tverrfaglig kompetanse gjennom virtuelle læringsressurser?
  2024
 • Hege Nermo, Eva Therese Næss, Jan-Are Kolset Johnsen, Rigmor Furu, Rita Jannie Jentoft :
  Challenging Encounters: Enhancing Therapeutic Competence with Virtual Reality and Interactive Learning An educational resource from TeraVRi
  2024
 • Rita Jannie Jentoft, Vår Mathisen, Camilla Lauritzen, Eva Therese Næss, Hege Nermo, Rigmor Furu :
  Strengthen Therapeutic and Interprofessional Competence through Virtual Resources and digital learning
  2023
 • Rita Jentoft, Vår Mathisen, Rigmor Furu, Eva Therese Næss, Charlotte Reedtz :
  TeraVRi -an innovative model for sustainable education Connecting Interprofessional and Therapeutic competence through VR-technology
  2022
 • Rita Jentoft, Nina Bøhle Cheetham, Rigmor Furu, Torhild Holthe :
  Filmen er basert på Gunn og Erik sine hverdagslivserfaringer med demens og velferdsteknologi
 • Nina Bøhle Cheetham, Rita Jentoft, Rigmor Furu :
  Åse og Knut utforsker hvilken nytte velferdsteknologi kan ha i hverdagslivet ved demens
  2021 DATA
 • Nina Bøhle Cheetham, Rita Jentoft, Rigmor Furu, Torhild Holthe :
  Demens og velferdsteknologi i hverdagslivet
  2021 DATA
 • Rita Jentoft, Nina Bøhle Cheetham, Rigmor Furu :
  Sverre og Petter utforsker bruk og nytte av velferdsteknologi i hverdagslivet ved demens
  2021 DATA
 • Rigmor Furu, Bente Norbye :
  Hvem bistår Emma til å komme hjem etter sykehusoppholdet? Film og digital diskusjon som læreverktøyFilm og digital diskusjon som pedagogisk læreverktøy
  2019
 • Catrine Buck Jensen, Jeanette Elise Huemer, Rigmor Furu, Anita Iversen :
  Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis.
  Tidsskriftet sykepleien 2019 ARKIV
 • Inger Marie Holm, Åshild Fause, Rigmor Furu :
  MOOC-en "Nursing Traditions and History in Europe" blir til
  2017 OMTALE
 • Åshild Fause, Eva S Braaten, Rigmor Furu :
  Sykepleierne med internasjonal læringstrend til Tromsø
  Nordlys 15. February 2017
 • Elin Johnsen, Rigmor Furu :
  Aktuelle brukeres evaluering av e-læringskurset PUST. Et kurs om personer med behov for langtids mekanisk ventilasjon
  Universitetssykehuset Nord-Norge 2016

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →