Mariann Solberg


Professor

Job description

Research on theory of knowledge, and theories and practices of Bildung. Teaching philosophy of education, history of pedagogical ideas and philosophy of social science, teaching and learning. Academic programme manager for the BA and MA programs in pedagogy.


 • Inga Bostad, Mariann Solberg :
  Rooms of togetherness: Nordic Ideals of Knowledge in Education
  Routledge 2022
 • Mariann Solberg :
  Dannelse i nord. Pedagogisk-filosofiske refleksjoner om sted, kunnskap, danning og skole
  Spartacus 2021 ARKIV
 • Mariann Solberg :
  Hvilken rolle spiller menneskesyn i pedagogisk tenkning?
  Fagbokforlaget 2021
 • Mariann Solberg :
  The Student as Consumer or Citizen of Academia and Academic Bildung
  Springer Nature 2021 DOI
 • Ragnhild Sandvoll, Kine Dørum, Mariann Solberg :
  Vitenskapelig ansattes refleksjoner om utvikling av egen undervisning
  UNIPED 2017 ARKIV / DOI
 • Mariann Solberg, Jens Breivik :
  Digitale verktøy og læring i høyere utdanning
  Cappelen Damm Akademisk 2016
 • Kine Dørum, Mariann Solberg :
  Using Flipped Classroom in Bridging the Gap Between Theory and Application in University Teacher Training
  International Academy of Technology, Education and Development (IATED) 2016 SAMMENDRAG / DOI
 • Mariann Solberg, Finn Thorbjørn Hansen :
  On Academic Bildung in Higher Education: A Scandinavian approach
  Routledge 2015 ARKIV
 • Mariann Solberg, Gunnar Grepperud, Finn Torbjørn Hansen :
  Pedagogical considerations:A New discourse based on Academic Bildung
  Routledge 2015 ARKIV
 • Mariann Cesilie Løkse, Torstein Låg, Mariann Solberg, Helene N. Andreassen, Mark Stenersen :
  Teaching information literacy in higher education: Effective teaching and active learning
  Chandos Publishing 2017
 • Trine Fossland, Helle Mathiasen, Mariann Solberg :
  Academic Bildung in Net-based Higher Education: Moving beyond learning
  Routledge 2015 DATA
 • Maja van der Velden, Sandra Louise Halverson, Kjetil Rommetveit, Terje Skjeggedal, Lene Myong, Stephen John Walton et al.:
  Derfor trenger vi en akademisk boikott av Israel
  Klassekampen 30. November 2023
 • Mariann Solberg :
  Ex.Phils rolle i dannelsesprosjektet ved UiT
  2022
 • Mariann Solberg, Kjersti Fjørtoft, Andrew Kristiansen :
  Conceptualizations of Knowledge and Hopes of Democratic Equality: In and Beyond Education
  2022
 • Mariann Solberg, Kjersti Fjørtoft, Andrew Kristiansen :
  Conceptualizations of Knowledge and Hopes of Democratic Equality – in and Beyond Education
  2021
 • Mariann Solberg :
  What is Knowledge in Education? Changing Ideals in Norwegian Education Policy
  2021
 • Mariann Solberg :
  Normativity between Empirical Research, Pedagogical Practice and Philosophy of Education: The Case of Empirical Bildung Research
  2020
 • Mariann Solberg :
  Simone de Beauvoir (1908-1986) - en kvinnelig pedagog?
  2020
 • Mariann Solberg :
  Om andre ordens vurderinger, normativitet og språk
  2019
 • Mariann Solberg :
  Academic Bildung in the future university. The student as consumer or citizen of Academia
  2018
 • Mariann Solberg :
  Vitenskapelig ansatte: har de bruk for en fagforening?
  2018
 • Mariann Solberg :
  Ludvigsenutvalget, danningsteori og sosial mobilitet
  2018
 • Mariann Solberg :
  Begrepet Akademisk danning
  2018
 • Mariann Solberg :
  Å utvikle en undervisningsfilosofi
  2018
 • Mariann Solberg :
  Veiledning for ansvarlig kunnskapspraksis - videoforelesning
  2018
 • Mariann Solberg :
  Ideen om akademisk frihet
  2018
 • Mariann Solberg :
  Pedagogisk teori i utvikling av pedagogisk praksis
  2018
 • Mariann Solberg :
  Reconstructing a Grounding for Educative Research Supervision and Academic Integrity
  2018
 • Mariann Solberg, Jens Breivik :
  Kritisk tenkning
  2018
 • Mariann Solberg :
  With academic freedom comes academic responsibility: The knowledge practices of the future university
 • Kine Dørum, Ragnhild Sandvoll, Mariann Solberg :
  Developing a Teaching Philosophy: An Exercise in Futility or a Means to Transforming Teaching Practice?
  2017
 • Mariann Solberg :
  Danning i høyere utdanning
  2017
 • Mariann Solberg :
  De relasjonelle sidene ved rollen som veileder
  2017
 • Mariann Solberg :
  Et utenfrablikk på boka "Pedagogisk mangfold - i et samfunnsperspektiv"
  2017
 • Mariann Solberg :
  Ulike perspektiver på læring
  2016 DATA
 • Mariann Solberg :
  En oversikt over læringsteorier
  2016 DATA
 • Ragnhild Sandvoll, Kine Dørum, Mariann Solberg :
  Min undervisningsfilosofi: i spennet mellom hvem man er og hvem man vil være som underviser
  2016
 • Mariann Solberg, Helle Mathiasen :
  Development of quality in teaching and learning in higher education: Educating Towards Academic Bildung
  2016
 • Trine Fossland, Mariann Solberg, Helle Mathiasen :
  Quality in Net-based higher education and Academic Bildung
  2015
 • Mariann Cesilie Løkse, Mariann Solberg :
  Strengthening teacher qualifications to prevent student plagiarism – presentation of an online course and discussion of a strategy
  2015 FULLTEKST
 • Helle Mathiasen, Mariann Solberg :
  Concluding remarks
  Routledge 2015 ARKIV
 • Trine Fossland, Mathiasen Helle, Mariann Solberg :
  Introduction
  Routledge 2015 ARKIV
 • Mariann Solberg, Ragnhild Sandvoll :
  Pedagogisk mappe på nett
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Mariann Solberg, Helle Mathiasen, Trine Fossland :
  Roundtable: Educational development and Academic Bildung in net-based higher education.
  2014
 • Mariann Solberg :
  Distriktsprogram - Troms og Finnmark, Morra i NRK P1: Mariann Solberg om nettstudier
  08. July 2014 DATA
 • Mariann Solberg :
  Nettstudier kan gi mindre kritiske studenter
  08. July 2014 FULLTEKST
 • Mariann Solberg :
  "Innføring i logikk"
  Universitetsforlaget 2014 ARKIV
 • Mariann Solberg :
  "Testing av hypoteser"
  Universitetsforlaget 2014 ARKIV
 • Mariann Solberg :
  "Forklaringstyper"
  Universitetsforlaget 2014 ARKIV
 • Mariann Solberg :
  "Vitenskapelig utvikling og fremskritt"
  Universitetsforlaget 2014 ARKIV

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →

  Research interests

  Philosophy of education, philosophy of social science, higher education pedagogy/educational development,  epistemology, philosophical naturalism. My research has for some time been mainly on knowledge and Nordic Bildung.  CV

  See attachment


  Attachments: