Ann Karin Tobiassen


Senior Advisor/Scholar

Job description

Research-theme as a scholar is linked to Educational leadership in Higher Education:

- The role of Study Programme leader

- Management and Leadership in Higher Education

 

As a senioradviser my field of work is based on learning and development in Higher Eduacation

- Development of Competence 

- Development of Leadership training

- Organizational Development m.m.


  • Tobiassen, Ann Karin; Danielsen, Ådne. Ledelse av studieprogrammer - Analyser og tiltak Rapport fra dialogkonferanse om "Ledelse av studieprogrammer" 2019.. 2019.
  • Leming, Tove; Eriksen, Anne; Skrøvset, Siw; Tobiassen, Ann Karin. Oppstart med STIL - Læringslyst og læringsbehov. 2017.
  • Look at all works in CRIStin →    TEO-H1 1.562

    Click for bigger map