Bilde av Fedreheim, Gunn Elin
Bilde av Fedreheim, Gunn Elin
Department of Social Education gunn.e.fedreheim@uit.no +4777058268

Gunn Elin Fedreheim


Job description

Research leader of the Arctic centre of welfare and disability research


 • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen, Marit Aure :
  Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis – En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis
  Søkelys på arbeidslivet 2022 ARKIV / DOI
 • Remko Voogd, Peter Rudberg, Jasper D. Vries, Raoul Beunen, Aileen Aseron Espiritu, Nadine Methner et al.:
  A systematic review on the role of trust in the water governance literature
  Water Research 2022 ARKIV / DOI
 • Barbara Stein, Gunn Elin Fedreheim :
  Problematization of integration in Norwegian policymaking–integration through employment or volunteerism?
  Ethnic and Racial Studies 2022 DOI
 • Gunn Elin Fedreheim :
  En policystudie av et tiltak for å få flyktninger hurtig i arbeid. «Hurtigsporet ble importert fra Sverige, men kom til Norge for å dø!»
  Orkana Forlag 2021 DOI
 • Gunn Elin Fedreheim, Sander Bernardus Goes :
  Grad av tillit og kjennskap til norsk vannforvaltning
  Vann 2021 ARKIV
 • Line Melbøe, Ingrid Fylling, Hege Gjertsen, Gunn Elin Fedreheim :
  Selvbestemmelse for personer med utviklingshemming: Kan kjønn og alder forklare noe av variasjonen?
  Fontene forskning 2020 FULLTEKST
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Velkomsthilsen
  2023
 • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen, Marit Aure :
  Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis - En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis
  2022
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Nasjonal politikk om verdiskaping i verneområder
  2022
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Prepp til helse – veien til fagbrev for innvandrere med svake norskferdigheter?
  2022
 • Tina Hansen, Gunn Elin Fedreheim, Marit Aure :
  Flyktninger må få slippe å jobbe kun i barnehager og med renhold
  Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 20. July 2022 FULLTEKST
 • Gunn Elin Fedreheim :
  EnTruGo - Funn fra to spørreundersøkelser om vannforvaltning i Troms og Finnmark
  2022
 • Gunn Elin Fedreheim :
  EnTruGo. Enhancing trust in government for effective water governance
  2022
 • Sander Bernardus Goes, Gunn Elin Fedreheim :
  EnTruGo: Har folk tillit til forvaltningen?
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Spillet om vannet
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Her lærer elevene å fordele en av klodens viktigste ressurser
  29. September 2021 DATA
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Spillet om vannet
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Spillet om vannet
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Spillet om vannet
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Rollespill om fordeling av vannressurser: – Grisen døde av vannmangel
  28. September 2021 DATA
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Spillet om vannet
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Kampen om vannet
  04. October 2021 DATA
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Kampen om vannet
  04. October 2021 DATA
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Kampen om vannet
  04. October 2021 DATA
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Kampen om vannet
  04. October 2021 DATA
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Spillet om vannet
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim :
  EnTruGo: Enhancing trust in government for effective water governance
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Spillet om vannet
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Spillet om vannet
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Spillet om vannet
  2021
 • Andreas Solberg Wahl, Gunn Elin Fedreheim :
  Kaffe med en forsker (Forskningsdagene 2021)
  26. September 2021 DATA
 • Aase Kristine Aasen Lundberg, Vegard Gundersen, Ole Kristian Fauchald, Odd Inge Vistad, Gunn Elin Fedreheim, Kjersti Granås Bardal et al.:
  Evaluering av forvaltningsordningen for nasjonalparker og andre store verneområder
  2021 ARKIV
 • Gunn Elin Fedreheim, Øystein Normann :
  Velg naturmangfoldet heller enn billige klimatiltak!
  Harstad Tidende 2021 ARKIV
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Evaluering av lokal forvaltning - samisk perspektiv
  2021
 • Gunn Elin Fedreheim, Nina Hermansen :
  Balansen mellom utdanning og arbeid – hva er best for flyktninger for å komme i varig arbeid?
  2020 DATA / PROSJEKT
 • Marit Aure, Gunn Elin Fedreheim :
  Nordområdenes internasjonale mangfold
  Nordlys 09. July 2020 DATA
 • Gunn Elin Fedreheim, Marit Aure :
  Arbeidsgivernes erfaringer med å tilby praksisplasser til flyktninger
  2020 DATA / PROSJEKT
 • Marit Aure, Gunn Elin Fedreheim :
  Hvordan arbeidet med å få flykninger inn i arbeidsmarkedet kan organiseres
  2020 DATA
 • Tina Hansen, Gunn Elin Fedreheim :
  Hurtigsporordningen, sett fra programrådgivernes ståsted
  2020 DATA / PROSJEKT
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Lansering av podkastserien: Arbeidsinkludering av flyktninger
  2020
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Regjeringen bommer med jobbtiltak for flyktninger
  04. June 2020 DATA / PROSJEKT
 • Marit Aure, Gunn Elin Fedreheim :
  Hvordan arbeidet med å få flykninger inn i arbeidsmarkedet kan organiseres
  2020 DATA / PROSJEKT
 • Svein Morten Eilertsen, Gunn Elin Fedreheim, Aase Kristine Aasen Lundberg, Tone Magnussen, Camilla Risvoll :
  Sluttrapport: følgeevaluering av partssammensatte nasjonalpark-og verneområdestyrer
  2020 ARKIV
 • Gunn Elin Fedreheim, Tina Hansen :
  Symbolpolitikk spenner bein for økt sysselsetting av flere flyktninger
  Nordlys 2020 ARKIV
 • Gunn Elin Fedreheim, Svein Morten Eilertsen, Aase Kristine Aasen Lundberg, Tone Magnussen, Camilla Risvoll :
  Vil friluftslivet få bedre kår med grunneier- og partssammensatte verneområdestyrer?
  2019 FULLTEKST
 • Anna Kittelsaa, Leif Lysvik, joakim Jakobsen, Linda Skjalmar, Ida Martine Pettersen, Gunn Elin Fedreheim et al.:
  Et hjem er en hule - et festepunkt i tilværelsen på et gitt sted
  2019 ARKIV
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Offentlig innovasjon på ville veier?
  2019
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Arbeidsgiveres erfaringer og læring – implikasjoner for NAV og kommune
  2019
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Å inkludere flyktninger i ordinært arbeidsliv - en evaluering av samhandlingen mellom stat-kommune og av «Hurtigspor» for flyktninger
  2019
 • Gunn Elin Fedreheim :
  Hvem skal forvalte Norges grønne gull?
  2019

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Academic interests:

  • Policy formation and implementation of polivy decisions
  • Participation in policy formation
  • Governance

  I have three main research interests: nature and environmental policy (especially management of protected areas and water), work inclusion of refugees and migrants and societal participation of Sami with disabilities.


  Member of research group


  Member of project