Personkort bilde
Senior Lecturer

Rigmor Furu

Senter for helsefaglig pedagogisk utvikling
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Furu, Rigmor. Kap. 8. Pedagogiske betraktninger rundt utvikling av en digital læringsressurs. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0.

 • Furu, Rigmor. Kap.9. Studentenes erfaringer fra deltakelse i en digital læringsressurs om tverrprofesjonelt samarbeid. Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-447-0.

 • Warth, Line Lundvoll; Furu, Rigmor. Synchronous and Asynchrounous Medical Problem Solving. (Fulltekst: http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=etelemed_2015_1_30_40173 International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine (eTELEMED) 2015. ISSN 2308-4359.s 10 - 15.

 • Furu, Rigmor. Hvor nyttige er virituelle fagnett for samhandling og kunnskapsbygging?. (Omtale: http://www.adlibris.com/no/product.aspx?isbn=8202350204) Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-02-35020-8.s 101 - 130.

 • Norbye, Bente; Furu, Rigmor. Kan "Blended learning" bidra til refleksiv praksis?. Norsk tidsskrift for sykepleieforskning 2010; Volum 12 (4). ISSN 1501-4754.s 45 - 56.

 • Jensen, Catrine Buck; Huemer, Jeanette Elise; Furu, Rigmor; Iversen, Anita. Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis.. Tidsskriftet sykepleien 2019. ISSN 0806-7511.

 • Furu, Rigmor; Norbye, Bente. Hvem bistår Emma til å komme hjem etter sykehusoppholdet? Film og digital diskusjon som læreverktøyFilm og digital diskusjon som pedagogisk læreverktøy. Læringsfestivalen NTNU 2019-05-06 - 2019-05-07 2019.

 • Holm, Inger Marie; Fause, Åshild; Furu, Rigmor. MOOC-en "Nursing Traditions and History in Europe" blir til. (Omtale: https://norgesuniversitetet.no/artikkel/mooc-hoyere-utdanning) 2017 ISBN 978-82-91308-59-3.s 69 - 77.

 • Fause, Åshild; Braaten, Eva S; Furu, Rigmor. Sykepleierne med internasjonal læringstrend til Tromsø. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Johnsen, Elin; Furu, Rigmor. Aktuelle brukeres evaluering av e-læringskurset PUST. Et kurs om personer med behov for langtids mekanisk ventilasjon. 2016 ISBN 978-82-8242-059-4.

 • Jensen, Catrine Buck; Huemer, Jeanette Elise; Furu, Rigmor; Iversen, Anita. Nettside med virtuelt pasientrom forbereder studentene på praksis.. Tidsskriftet sykepleien 2019. ISSN 0806-7511.

 • Furu, Rigmor; Norbye, Bente. Hvem bistår Emma til å komme hjem etter sykehusoppholdet? Film og digital diskusjon som læreverktøyFilm og digital diskusjon som pedagogisk læreverktøy. Læringsfestivalen NTNU 2019-05-06 - 2019-05-07 2019.

 • Holm, Inger Marie; Fause, Åshild; Furu, Rigmor. MOOC-en "Nursing Traditions and History in Europe" blir til. (Omtale: https://norgesuniversitetet.no/artikkel/mooc-hoyere-utdanning) 2017 ISBN 978-82-91308-59-3.s 69 - 77.

 • Fause, Åshild; Braaten, Eva S; Furu, Rigmor. Sykepleierne med internasjonal læringstrend til Tromsø. Nordlys 2017. ISSN 0805-5440.

 • Johnsen, Elin; Furu, Rigmor. Aktuelle brukeres evaluering av e-læringskurset PUST. Et kurs om personer med behov for langtids mekanisk ventilasjon. 2016 ISBN 978-82-8242-059-4.

 • [Loading...]