Emnekombinasjon y-vei

Her finner du oversikt over hvilke emner som inngår i automasjonsstudiet for y-vei

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1 TEK-0002 Matematikk og Fysikk for y-vei TEK-0504 Kommunikasjon og norsk for y-vei

TEK-1511 Innføring i ingeniørfag, automasjon

2 TEK-2502 Fysikk og kjemi for ingeniører

AUT-2503 Elektrisitetslære

AUT-2504 Instrumentering

3 MAT-1050 Matematikk 1 for ingeniører AUT-2501 Elektronikk

STA-1050 Introduksjon til sannsynlighets-regning og statistikk for ingeniører

INF-1039 Introduksjon til programmering og IKT-sikkerhets-begreper

4 MAT-1052 Matematikk 2 for ingeniører AUT-2604 Lineære systemer AUT-2607 Styringsteknikk
5 AUT-2602 Programmering med mikrokontroller 10 sp valgfritt emne
TEK-2503 Trainee
AUT-2802 Machine Vision
FLY-2604 Anvendt fjernmåling
BED-2012 Prosjektledelse

5 sp valgfritt emne 
AUT-2600 Ølbrygging
TEK-2800 Matematikk 3
AUT-2605 Databaser

AUT-2801 Regulerings-teknikk 5 sp

 
6
AUT-2606 Innebygde systemer AUT-2780 Bacheloroppgave