Studieplan - Årsstudie i ledelse

Semester

10 studiepoeng

10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. semester BED-1004NETT Markedsføring BED-2029NETT Organisasjonsteori og ledelse

BED-2034NETT Organisasjonspsykologi

2. semester BED-2043NETT Ledelse av prosjekt

BED-200XNETT Ledelse av små- og mellomstore bedrifter 

BED-2061NETT Rekruttering og arbeidsrett