Kvensk ved UiT

I 2005 ble kvensk anerkjent som eget språk med vern etter nivå II i Europeisk Charter for regions- eller minoritetsspråk. Fra 2006 har UiT gitt studietilbud i kvensk språk og kultur. I de første årene kunne man ta enkeltemner. Årsstudium startet opp som fulltidsstudium i 2013, med opptak annethvert år. Fra høsten 2018 kan du ta bachelorgrad i kvensk. Opptak er annethvert år.   


Kvensk og finsk master 

Mastergradsprogramment består av 120 studiepoeng, hvorav 60 stp. tas som emner. Du velger enten 40 stp. språk og 20 stp. litteratur eller 40 stp. litteratur og 20 stp. språk, og skal i tillegg skrive en mastergradsoppgave på 60 stp. Du kan velge enten litterær eller språklig tema for masteroppgaven. 

Neste søknadsfrist: 20. april 2024.

Studieprogrammet skal revideres, neste opptak er høsten 2024. Det kan være mulig å ta enkeltemner, kontakt faggruppeleder Mikko Heikkilä (mikko.heikkila@uit.no).

Grunnkurs i kvensk

Dette er ressurs for deg som ønsker å lære deg kvensk. Kurset er utviklet ved UiT- Norges arktiske universitet på Institutt for språk og kultur i samarbeid med Result. Grunnkurset innholder 14 tekster, billedserier til tekstene, og forskjellige oppgaver som er knyttet til tekstene.  Kursmateriell er utviklet spesielt for studenter i kvensk ved UiT, men det kan også brukes av andre, enten på et kvenskkurs eller i selvstudier. Lykke til!


Vadsø kvenske språksenter

Porsanger kvenske språksenter

Kvænangen språksenter

Storfjord språksenter

Om samarbeidet mellom UiT og språksentrene: Informasjon kommer


Kvensk og finsk bachleor


Studieprogrammet er under revisjon og lyses ikke ut i 2022. Neste søknadsfrist er 15. april 2023

Gjennom BA-studiet opparbeider du deg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper i kvensk eller finsk språk. Du skaffer deg også kompetanse i kvensk minoritetskultur og finsk kultur og litteratur. Ved å studere kvensk eller finsk lærer du et språk som skiller seg mye fra de fleste europeiske språk. I studiet lærer du å bruke kvensk eller finsk både muntlig og skriftlig. Gjennom studiet lærer du også om nasjonale minoriteters stilling og minoritetskulturenes levevilkår i Norge. 

Kvensk årsstudium

Årsstudiet er under revisjon, det lyses ut våren 2023. Planlagt oppstart høst 2023.

Årsstudiet består av de samme emnene som de to første semestrene på BA-programmet. Du kan altså starte på årsstudium og at det med deg videre til et BA-program i kvensk eller finsk eller et annet fag. Ved å ta en årsenhet får du grunnleggende innsikt i kvensk språk og kultur. 

 

 

 

 

På 1800-tallet var innvandringen til Vadsø fra Finnland og Tornedalen i Sverige stor. På slutten av 1800-tallet var flertallet i byen av kvensk eller finsk opprinnelse. 


HØSTSEMESTERET 2022

Bacheloremner: emner som kan tas som enkeltemner. Søknadsfrist 1. juni (lenke hvordan søke )

Kvenske dialekter 10 studiepoeng (KVE-2010)
Anbefalte forkunnskaper: KVE-1006 Praktisk kvensk 1, KVE-1007 Kvensk grammatikk 1, KVE-1008 Praktisk kvensk 2, KVE-1009 Kvensk grammatikk 2.

Praktisk skriveferdighet og tekstkunnskap 10 studiepoeng (KVE-2020)
Anbefalte forkunnskaper: KVE-1006 Praktisk kvensk 1, KVE-1007 Kvensk grammatikk 1, KVE-1008 Praktisk kvensk 2, KVE-1009 Kvensk grammatikk 2.

La oss snakke kvensk kultur 10 studiepoeng (KVE-2022)
Anbefalte forkunnskaper: KVE-1006 Praktisk kvensk 1, KVE-1007 Kvensk grammatikk 1, KVE-1008 Praktisk kvensk 2, KVE-1009 Kvensk grammatikk 2., KVE-1110 Kvensk litteratur og kultur.


Masteremner
Fakta og fiksjon - å studere ideologiske og polemiske tekster 10 studiepoeng (KVE-3112)
Obligatorisk del av kvensk og finsk mastergrad for studenter som velger å skrive en mastergradsoppgave om litteratur, men kan også tas som enkeltemne så fremt søkeren oppfyller kravene til opptak til mastergrad i kvensk og finsk.  Les om opptakskrav på emnet. Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Spesialemne i kvensk språkvitenskap 10 studiepoeng (KVE-3090)
Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på masterstudium i kvensk og finsk, og kan ikke tas som enkeltemne.

Spesialemne i kvensk litteratur 10 studiepoeng (KVE-3190)
Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på mastergradsprogram i kvensk og finsk litteratur, og kan ikke tas som enkeltemne.

 

 

VÅRSEMESTERET 2023

Bacheloremner: emner som kan tas som enkeltemner. Søknadsfrist 1. desember (lenke hvordan søke )

Våremnene blir publisert 1. september. Dere vil finne emnebeskrivelser på nett, men vi gjør oppmerksom på at de er fra 2021. Emnene vil i hovedsak ha samme innhold, men små endringer kan ha blitt foretatt.

Språklig prosjektarbeid i kvensk, 10 studiepoeng (KVE-2023)

Prosjektarbeid i kvensk kultur, 10 studiepoeng (KVE-2110)

BA-oppgave i kvensk språk og kultur, 10 studiepoeng (KVE-2950)

 

Masteremner

KVE-3900 MA-oppgave i kvensk


Tilskudd til studiepermisjon for videreutdanning i kvensk eller finsk for lærere i grunnopplæringen | Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Justert BA-programm i kvensk og finsk starter høsten 2023. Ta kontakt med faggruppeleder Mikko Heikkilä for mer info (mikko.heikkila@uit.no).