Oversikt over våre utdanninger i samisk språk og litteratur

Vil du studere samisk språk og litteratur eller ha samisk som en del av en utdanning? Vi gir deg oversikt over UiT sine studietilbud. Merk at ikke alle studieprogrammene har opptak hvert år. 

2023: Fra 20. juli kan du sjekke hvilke tilbud som ligger på Ledige studieplasser


Oppstart høsten 2024 (neste gang høsten 2024) 
Nordsamisk som fremmedspråk årsstudium studiested Tromsø 
søknadsfrist er  15. april 2024. Studiet består av 2 emner på høsten og 2 emner på våren, til sammen 60 stp. Man kan også søke som enkeltemner, søknadsfrist kommer her. 


Våren 2024 planlegger UiT å opp et par emner som du kan ta etter å a fullført Nordsamisk som fremmedspråk. 

SAM-2031 Nordsamisk som fremmedspråk: videregående språkkurs - 15 stp:  
og
SAM-2131: Nordsamisk som fremmedspråk: nordsamisk litteratur/kulturkunnskap - 15 stp:  

All undervisning på samisk.  

Søknadsfrist les her


Bachelor i nordsamisk på morsmålsnivå 
Nordsamisk som morsmål bachelor studiested Tromsø, søknadsfrist 15. april 2023.   

Årsstudium i nordsamisk

Nordsamisk som morsmål årsstudium studiested Tromsø, søknadsfrist 15. april 2023. 

Master i samisk på morsmålsnivå (også lule- og sørsamisk)
Samisk språk og litteraturvitenskap master, studiested Tromsø,  
Lyses ut hvert år. I 2023 er søknadsfristen 15. april.  

Forelesninger er på nordsamisk, men man kan skrive oppgaver og master på nord-, lule- eller sørsamisk. 

Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 og nordsamisk: 

Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 master studiested Tromsø kan du ta studieretning Nordsamisk som morsmål. Opptak til denne studieretninga er annethvert år.

Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn master (5 år) med nordsamisk som fag 4, studiested  Tromsø
I 2023 er søknadsfristen 15. april.


Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 master studiested Tromsø kan du ta studieretning Nordsamisk som morsmål. Opptak til denne studieretninga er annethvert år. 


Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn master (5 år) studiested  Alta 
I 2023 er søknadsfristen 15. april. Du må ha samisk som 2. språk fra videregående skole, eller tilsvarende språkferdigheter
 
Grunnskolelærerutdanning for 5-10. trinn master (5 år) studiested  Alta 

I 2023 er søknadsfristen 15. april. Du må ha samisk som 2. språk fra videregående skole, eller tilsvarende språkferdigheter. 


Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn master (5 år) studiested  Tromsø  
Samisk blir tilbudt som fag 4 på 3. studieår, og som om andre lærerutdanningsemner vil emnet bestå av faglige tema og fagdidaktikk. Fag 4 er på 30 studiepoeng, noe som gir undervisningskompetanse for å undervise i samisk på grunnskolens 1.-7. trinn.

I 2023 er søknadsfristen 15. april. Du må ha samisk som 1. språk fra videregående skole, eller tilsvarende språkferdigheter.