Studieretning:

Nordsamisk på morsmålsnivå

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Photo: Ingun A. Mæhlum
Photo: Ingun A. Mæhlum
Studieretning:

Nordsamisk på morsmålsnivå

Tilhører studiet:
Lektor i språk og samfunnsfag trinn 8-13 - master
Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Samisk språk har endelig fått sin rettmessige anerkjennelse. Det betyr at etterspørselen etter samisklærere er stor på alle trinn. Som lærer i nordsamisk (på morsmålsnivå) vil du spille en viktig rolle for elever med nordsamisk som morsmål - og du vil være med på utviklingen av det samiske samfunnet Med nordsamisk som masterfag vil du være etterspurt på skoler i hele Norge og særlig i Nord-Norge.

Questions about the study

Dette studiet er for deg som har praktiske og teoretiske forkunnskaper tilsvarende samisk som førstespråk, eller solide kunnskaper som andrespråk fra den videregående skole, eller bestått semesteremne fra høgskole/universitet.

Studiet gir deg en grundig innføring i nordsamisk språk og litteratur, som gir deg kompetanse til undervisning i skolen, både på ungdomstrinnet og i videregående skole.

Du får utvikle deg språklig og får øvelse i å bruke samisk i faglige sammenhenger. Samisk didaktikk og urfolksvinkling er integrert i studiet. Emnene på grunnivå omhandler språkets oppbygging, om forholdet mellom uttale og skriftspråk, om flerspråklighet og om samisk posisjon i samfunnet. Andre temaer er nordsamiske dialekter og andre samiske språk, med vekt på lulesamisk og sørsamisk. Litteraturdelen omhandler eldre og moderne samisk litteratur, gg du får øvelse i å analysere litterære tekster, samt å se dem i sammenheng med historiske, kulturelle og samfunnsmessige forhold.

Emnene på fordypningsnivå gir deg kunnskaper om setningsoppbygging og om urfolkslitteratur. Du kan velge fordypningsoppgave utfra dine interesser i språk eller litteratur/kultur.

På masternivå kan du fordype deg i språk eller litteratur, og vi tilbyr emner som omhandler hvordan samisk språk har utviklet seg over 2000 år, om forskning på samisk språk og litteratur, og om moderne poesi og prosa. Emnene gir deg et godt grunnlag for å skrive masteroppgave i et selvvalgt emne på 40 studiepoeng.

Med nordsamisk (på morsmålsnivå) som studieretningfag (fag 1), kan du velge engelsk, historie eller nordisk som fag 2.

For detaljert oppbygging av studieretning nordsamisk (på morsmålsnivå) og hvilke fag du kan kombinere nordsamisk som masterfag med, se studieplan/fagplan nedenfor. I en stadig mer globalisert verden er det viktig med internasjonale erfaringer. Et utvekslingsopphold i utlandet vil utvide din personlige og faglige horisont.

UiT gir deg mange muligheter til å ta deler av studiene dine som utvekslingsstudent ved et utenlandsk lærested. Med nordsamisk som masterfag kan du reise på utenlandsopphold i syvende semester. Du tar tilsvarende masteremner (på til sammen 30 stp.) ved ett av de institusjonene UiT har utvekslingsavtaler med. Emnene du skal ta ved det utenlandske lærestedet må godkjennes før du reiser.

Blant UiTs utvekslingsavtaler anbefaler vi spesielt disse:


Vi tar forbehold om hvilke emner det utenlandske universitetet kan tilby. Utenlandsoppholdet må godkjennes av instituttet før du reiser. Endelig godkjenning ved UiT søkes med dokumentasjon på bestått eksamen i de anbefalte emnene i utlandet. For nærmere informasjon om søkeprosessen, frister og stipendmuligheter, se universitetets nettsider om studentutveksling eller kontakt veileder for ditt masterfag.

Søknadsfrist for utveksling i vårsemesteret er 1. september.
Søknadsfrist for utveksling i høstsemesteret er 1. februar.

Institute Country
The University of Edinburgh Storbritannia og Nord-Irland
Aarhus University Danmark
University of Huelva Spania
Berit-Nystad-Eskonsipo-IS.jpg
Eskonsipo, Berit Merete Nystad

- Assistant Professor in North Sami linguistics

- I teach the courses SAM-1031 Samisk fra begynnernivå: Innføringskurs I - 20 ECTS, SAM-1010 Samisk språkvitenskap: Introduksjon til samisk lingvistikk - 10 ECTS og SAM-1013 Samisk språkkunst - 10 ECTS